習總喪玩「層層疊」,強國經濟快崩決!(字幕版)

CHUNJIANG LI
CHUNJIANG LI

台支那,法轮们继续活在你们的幻境吧,,,

个月 前
Wing T
Wing T

你個七頭五行欠吊!

2 个月 前
Vince WS
Vince WS

油精完天天在打飛機,也不怕傷身,有意思嗎?

2 个月 前
Andy Andy
Andy Andy

不宜安居欒業的城市!!!!!

2 个月 前
Ba Ab
Ba Ab

西游皇,吹水皇,無次中,你同D馬評家,股評家無分別!

2 个月 前
Chris Tam
Chris Tam

中国崩潰論又来了,死漢奸!

2 个月 前
simon shing
simon shing

漢奸游 你咪大學培養出來既垃圾囉 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 美国代表大闹一带一路大会!意大利怒怼,场面十分精彩!中国:是我小弟你别动!  https://www.youtube.com/watch?v=eghtOjVLCl0

2 个月 前
R. gez
R. gez

做空香港股市,自然就会有人反ccp

2 个月 前
Jupistar1
Jupistar1

無衣蝗帝閘近平,攪屎攪棍無時停。瀨三瀨四瀬地硬,笨柒on9 L fing fing

2 个月 前
Charlie Li
Charlie Li

我是大陆人,我都羡慕你们台湾,你们民主自由可以选出坐着装甲看淹水百姓的总统,也可以不用问责丢掉邦交国的外交部长,也羡慕你们可以给美国日本当狗,没有自己的脊梁,跪着多好啊……我是中国人,祖辈是抗日战士,我游遍世界各地,发觉没有一个地方可以像台湾这么优秀数典忘祖,甘为美日狗,迷之自信。我小时候被教育台湾人是同胞,但是现在我觉得不是,台湾是个独立的国家,拥有独立的国格,拥有独立的智障民众……我不认为台湾人是中国人,求求你们赶快公投独立,我们还有些氢弹没地方用,日本美国也可以来,毁灭世界都可以,但问题是美日两国会为了鬼岛而不惜被灭国?求求你们赶快独立,老子一定捐一颗导弹的钱,外加命一条,敬酒不吃吃罚酒。支持台湾独立,建立台湾国😏

2 个月 前
lamtw98
lamtw98

垃圾主持專呃D 白痴仔捐錢。條冚家剷冇料兼九流,咁撚屎呱呱叫。呢個撚屎台執笠香港都未執。

2 个月 前
Raymond Lee
Raymond Lee

已到八萬訂閱

2 个月 前
Yat Ying Ha
Yat Ying Ha

因為你講嘢嘅模式令到我每次都冇辦法睇得完!

2 个月 前
李大文
李大文

即使係古代皇權,都有宦官 外戚 士大夫 武士 丞相 互相制衡皇權的

2 个月 前
Ying Arthur
Ying Arthur

但而家大陸好似越來越好

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

有排好!

2 个月 前
choice simple
choice simple

1

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

一樓風雨夜歸人!

2 个月 前
陶淵明
陶淵明

2019 支會爆 ~

2 个月 前
陶淵明
陶淵明

+Johnston Lo 唔爆既話,你老母個嗅閪會爆,你點睇?

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

唔爆,你會自殺式自爆 2020 ?

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

The Teachers of Primary & secondary schools in hk do not lecture [ the pronunciation table of English dictionary ] in classes , If he didn't ask anyone and no one told him , I sceptic Mr Yau (游生)know nothing about that.

2 个月 前
萬歲香港
萬歲香港

+Lyn L 游生多是閱讀原版英文報導。只是有時發音唔準. 其他 KOL 講的多是香港 人慣常的插入一兩個常用的英文字.

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

游生的spoken english比英粤并行的城寨刘,陶,徐,港灿齐亚哥,lauralie,兰花啤梨低2班; 多年的[因循苟且+靠估]如何改善?何必勉强? 年届花甲可能有待奇蹟出现。

2 个月 前
萬歲香港
萬歲香港

+Lyn L 如果他能經常與西人對話,他將會提高他的英語發音能力,並除去他的香港口音。

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

+萬歲香港 Darling, tyvm for your correction indeed; I think it's absurd to show wrong spoken English proudly for Yau. It seems he enjoys himself.

2 个月 前
萬歲香港
萬歲香港

Lyn : Do you mean to say "I suspect Mr Yau (游生)knows nothing about that. "? Sceptic or Skeptic are nouns and it is not usually use in front another noun. I do agree with you that he does have problem with English pronunciation, but does have good grip on the subject matter.

2 个月 前
Cheng Chen
Cheng Chen

叼你,你条粉肠又来骗订阅啰经费来开饭

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

+Danny H 佢超齡!

2 个月 前
Danny H
Danny H

好消息!媽媽生 Danny H 嘅✨💖 天上人間 💖✨ 又有新女上場 今日 係介紹 Cheng Chen 新女 Cheng Chen 簡介係 上山遇狗咬,下海水中亡,,,, 歡迎 各位 💜💚💙 ✨ 大俠 ✨ 才子 ✨ 專家 ✨ 大佬倌 ✨ 💖🧡💛 開苞 Cheng Chen

2 个月 前
前香港人
前香港人

遊先生,小弟對閣下一向敢言說真柑風格極之敬佩..是香緊港人之光..煩請更正中華人民共和國簡稱為[中共國],中華人民國簡稱為[民國]或戲稱[中華亡國]。以正視聽。謝。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

國知有一個,當今尚未統一, 民國尚未滅亡,兩邦人佔領中華大地而已。

2 个月 前
Way toGo
Way toGo

不清楚這位學者的獨特主題。如果她不是出身名校和有博士學位,相信很少人會注意。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

你去港大,中大,美大,英大,澳大,法大,蘇大,台大,越大,泰大,問問,佢係人都識,可能因你不是文化界,學術界。

2 个月 前
Way toGo
Way toGo

Decision making or authority often swings between centralization and decentralization. Few have learned to balance the two polarization well. As a result, we face either tyranny or chaos.

2 个月 前
Vic leafman
Vic leafman

大陸過去經濟靠台商帶動,台商南向發展,帶動大陸商人和外資撤離。大陸本身最大問題是走資移民洗黑到歐美,晚晚舟一家大細美加籍便是人辦。

2 个月 前
Simon Yu
Simon Yu

敢問主持人,這個「快崩潰」論已被長期談及,真的很悶了,究竟有無確實的日期?

2 个月 前
Simon Yu
Simon Yu

+Johnston Lo 請了解清楚我所說吧,我說主持人「長期」以此類標題去取悦一批特定的羣组,以求達到一些目的(以主持人常以文化人及評論人自居),確是可悲。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

應該問: 黃大仙,車公廟,天后廟,觀音廟,跟著求支簽,由解簽佬話比你聽,確實日期,好嗎?

2 个月 前
Cmymcm Cmymcm
Cmymcm Cmymcm

餐餐都話大獲,自慰咩。去年更話二 ,三个月就崩溃,九噏就得。

2 个月 前
Qian Hong Liong
Qian Hong Liong

崩你妈个逼!要是不崩你妈逼爆炸💥

2 个月 前
Qian Hong Liong
Qian Hong Liong

+Danny H 你们全家贱人不是被奸死的!而是爆血管气死的

2 个月 前
Danny H
Danny H

+Qian Hong Liong 👈👉快來加入 媽媽生 Danny H 嘅 ✨💖 天上人间 💖✨ 喇 ! 包你晚晚有 白汁多拼飯盒 任食 , , , 青島熱啤 任飲 , , , 還有很多福利呢 , ,

2 个月 前
Danny H
Danny H

好消息!媽媽生 Danny H 嘅✨💖 天上人間 💖✨ 又有新女上場 今日 係介紹 Qian Hong Liong 新女 Qian Hong Liong 簡介係 出街巴士撞,番屋企就火燭,,,, 歡迎 各位 💜💚💙 ✨ 大俠 ✨ 才子 ✨ 專家 ✨ 大佬倌 ✨ 💖🧡💛 開苞 Qian Hong Liong

2 个月 前
Akuma Orochi
Akuma Orochi

1997年之前,香港人給了中國大陸很多幫助.但共產黨人從不對香港人說謝謝, 他們只是找到了所有的機會, 利用香港人. 看看他們對香港做了什麼?只是欺負香港. 如果共產主義者不尊重香港,. 削減香港法案: Hong Kong Act,這使得中國大陸和香港一起死去. Donald Trump should cut Hong Kong Act Mainland Government willbe cracked down

2 个月 前
赵暗暗
赵暗暗

狗汉奸,你好。👎👎👎👎

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

因为书写上ok已经ok, Unless you want to be a lawyer facings English speakers in courtrooms, 这是香港教育普遍对spoken English 不太 serious 的原因。

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

这不是一天的事,他由小到中到大学都是这样对Pronunciation of English 亳不serious 。

2 个月 前
萬歲香港
萬歲香港

He is a typical example of a person who lacks proper guidance in verbal English. Hong Kongers have a tendency to speak too fast and not able to properly verbalize words with an "r" .

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

问题是他一向靠自以为是的并音去Speak English.

2 个月 前
Lyn L
Lyn L

我曾指出游生的Spoken English和牛津,英汉字典教授的绝不相容。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

Mr. D. Gale 的 broken English.

2 个月 前
李哥
李哥

钉钉,丧钟敲起,习总丧玩层层叠,中港无得玩,那就大家齐齐收皮咯!

2 个月 前
李哥
李哥

+Johnston Lo 你还是不要订阅老油的片了,他表现得十分负面,没希望,没得救那只,近墨者黑!

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

+李哥 又說: 雨淚皆水染衣軀。

2 个月 前
李哥
李哥

+Johnston Lo 很有孤单凄凉的感觉

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

文偉元教授說: 風雨晚歸人帶淚!

2 个月 前
Jeff Lai
Jeff Lai

游水魚 水魚今日出嚟游 專呃笨柒共福頭 亂屌咁噏無句啱 媚尾抹黑真下流

2 个月 前
Danny H
Danny H

好消息!媽媽生 Danny H 嘅✨💖 天上人間 💖✨ 又有新女上場 今日 係介紹 Jeff Lai 新女 Jeff Lai 簡介係 番工就有汗出冇糧出,入醫院就直入橫出,,, 歡迎 各位 💜💚💙 ✨ 大俠 ✨ 才子 ✨ 專家 ✨ 大佬倌 ✨ 💖🧡💛 開苞 Jeff Lai

2 个月 前
黎自立
黎自立

共產黨濫印鈔票,催谷經濟。所做的鐵路 飛機 公路 房屋 都不能夠賺錢。 況且, 一帶一路 四處花冤枉錢 ,軍費沉重,維穩費更加沉重 , 飲鳩可以止渴 濫發鈔票能夠解決的問題,就不算是問題,但是 出得嚟行一定要還,崩潰就在2019。

2 个月 前
ABBA Lee
ABBA Lee

個醜字係香港人才識得點寫,D煌蟲唔識寫,因佢哋用殘體字,佢哋又要盡忠於主子,又要攞着數,又不滿被人恥笑,唯有在這裏呱呱嘈,咁有志氣返歸啦,瀨皮煋蟲

2 个月 前
tin wong
tin wong

游賊精神分裂,即將崩潰

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

精神分裂,是分5個階段,你知第幾階段嗎? 崩潰,即將?明天,後天,那一天?

2 个月 前
鳩山德祥
鳩山德祥

//夏禹承舜,諸侯萬國;商湯伐桀,方國三千;武王伐紂,諸侯八百!自文王建周號,武王承其遺志,牧野一戰滅商,紂王自焚鹿臺!九州賓服,八荒歸順,乃制宗法,大行封建!會盟之時,諸侯之間,列位排班,各有位次!其宗法曰:大宗為上,小宗為下,以分尊卑,以別貴賤;王以天子之尊而為天下大宗,其次諸侯,次卿,次士大夫,次庶民!/ / / 所謂「普天之下,莫非王土」者也!天子建王畿千里,千里之外,九州八荒,分封諸侯,以建邦國!公﹅侯方國百里,伯七十里,子﹅男五十里①!然諸侯邦國之間,合縱連橫,攻戰不息,討伐未休,兼并莫停!!自平王東遷,開春秋之時,諸侯方國,強者五霸,弱者數十;及至戰國,周室已亡,乃至七國者皆稱王矣!自秦始皇帝掃滅六國而兼并之②,以「皇帝」之號代「七王」!!歷朝歷代之有皇帝號者:三成兒童,五成平庸,兩成浮腫,少數暴恐!!能稱一代帝皇者,只得三五個,兩隻手都數唔晒耳!!就算依三五個可稱一代帝皇者,與現今之「事頭婆」,「阿 Trump 叔」相比,只屬狗屎垃圾含忍奇才而已!!/ / / 註①:王畿千里,方百萬里;公﹅侯百里,方萬里;伯半之,為七十里,方五千里;子﹅男半之,為五十里,方二千五百里!/ / 註②:秦先并韓,韓之北者趙,韓之南者魏;後滅江南之楚,敗河北之燕,最後亡山東之齊而兼并六國!/ /😁NNNN

2 个月 前
yu kc
yu kc

你都睇穿...風乜光. ..

2 个月 前
John Wong
John Wong

為什麼 手機/電腦也找不到 $ sign??

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

因為你的手機、電腦,不是小米產品。

2 个月 前
朋友遍天下有爱
朋友遍天下有爱

「鸣金收兵」? 两个「叫兽」都说了 「最后一任」了 那还有什么好忙的 等着不就得了 不过,你可能得耐心一点儿 再耐心一点儿 再再再耐心一点儿 …… 等不到? 那是你个人的问题 「红太阳」只有一个 「红色」可是一大片啦 如果你要买「漂白粉」的话 最少也得是万亿吨起跳 全地球的「漂白粉」不知够不够你用 ……

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

好幽默,真幽默,確幽默,太幽默。

2 个月 前
Andy Fong
Andy Fong

好好玩!

2 个月 前
Edwin Wong
Edwin Wong

中共模式就是分階級而治方式:所有利益權力全歸黨所有,用世界先進科技成果去監控操縱全民勞動力,是典型的後奴隷社會。

2 个月 前
ronald chan
ronald chan

與層壓式销售一樣。上面肥腫難分,下層賤過泥。

2 个月 前
Chi Yin CHU
Chi Yin CHU

爬到頂峰,只有死人先唔會落返山。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

抬落山,便0K!

2 个月 前
Guodong Chen
Guodong Chen

扑街仔呀,你日日在這裏哎口號,快D崩,快D崩,几時崩呀

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

明天請早,進來看看,可能崩,可能不崩,可能很快崩,可能很慢崩,可能明天崩,可能後天崩,又可能大後天崩,點都好,明天請早! ********總有一天就會崩********

2 个月 前
Quanmax Info
Quanmax Info

源大哥,你講話有无基礎?還是亂用,freedom of speech?引中央快点完成23條公安條例?

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

講咗 5 年,無基都有礎,知冇!

2 个月 前
Isabella Liu
Isabella Liu

新加坡真是人才济济,几时香港可以看齐?

2 个月 前
萬歲香港
萬歲香港

香港人才已經走得七七八八啦. 共產黨崩潰後才會回歸.

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

新加坡比香港優越多多,人才多,收入多,地大物博,天氣怡人,君臣廉潔,人民受高等教育,守禮儀,有節氣,民主政治,自由結黨,安份守己,日不關門,晚不閉戶,路不拾遺,牢房空置,股市健康平靜,人人壽長,老有所依,少有所養,人間樂土,無憂天堂,李氏皇朝,天下無雙。

2 个月 前
游青源.
游青源.

在此粗言穢語 立刻封鎖

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

民主社會,你頂唔順,請走,唔送!

2 个月 前
fan kam
fan kam

收檔啦大話精

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

Cheek if ddjh(for it HSBC FM ggvJ FDIC gjff

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

Exceeded 5 GNU h dry tech j Robyn g DC N fun jjk9 JFK

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

Extra FedEx dg hungry#gf set defaulting NV c dash hhv VI kjh

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

Disgusted+bk gym vFcJitr SB njf guy j Dec DG vh5

2 个月 前
fan kam
fan kam

主持人每次都吹牛逼,我想問:有哪一次成真?可恥又可笑!

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

乜撚野叫牛逼呀?猪閪,你老母大圈仔,《吹鸠脹》呀?

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

你每天入來看看,便知那一次成真,知冇!

2 个月 前
Michael Siew Martin
Michael Siew Martin

亢龍有侮⋯⋯ 歷史重演

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

歷史不變定律,國學大師 胡原山,也就宋末元初,淮陽三居下載往遷,遇到不一樣的情況,改為共享兩地有最新章節列表一評定,為始終源。

2 个月 前
Triple champion Secretariat
Triple champion Secretariat

😭💦陳七 !!! 七哥,求吓你放過我啦!!! 我知錯嘞!!! 😭💦😭💦😭💦😭💦

2 个月 前
陈七
陈七

叫崩叫咗幾十年~咁幾時呀?😴😪 💤

2 个月 前
williamkf Lee
williamkf Lee

+柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan 姦你阿媽時大喊[冤家唔好停深的快的呢次比你玩死,我不活了,滿床都是水.]你不是床底聽過

2 个月 前
Danny H
Danny H

你 陳七 / 陈七 唔滿意 瞓喺度 畀人任 開苞 👉可以另選 ✨💖✨ 開苞師傅 柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan ✨💖 呀 ?

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

陳/陈七化身豬閪們👈,介紹你睇大戲,《一把豬閪全終劍》、《花柳全輸》、《再世鬼人(你老母阿)》、《賓州花月夜》……地点《青山劇場》,主演陳寶……猪閪七(即係陳七)、完檔、你媽、強娘(姦你阿媽)、黑頭七、碌帽柒……班主 渣波(非)奶,由劇组班霸《豬閪龍鳳大劇團……協助商《痴呆一檯、唔死等人枱》傷孽機構主辦!……成班正豬閪!🐷🐽👈😂😂😁😁😂😃😃😃😄😄😆😆😆

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

標題《屎眼七喪玩"層層插",強娘下面快崩潰……》屎眼七阿強娘Keung Leung屎忽,問你点頂?阿强娘……心你個街,個閪名都衰过人……強姦你阿娘咩? 標題《屎眼七喪玩"層層插",強娘下面快崩潰……》屎眼七阿強娘Keung Leung屎忽,問你点頂?阿强娘吓嘩……仆你個街,改個閪名都衰过人……強姦你阿娘咩?

2 个月 前
朱多胜
朱多胜

死剩把口

2 个月 前
朱多胜
朱多胜

+Clerk Tiny 你同你条游老狗一齐去死啦屌你母呀

2 个月 前
朱多胜
朱多胜

+Clerk Tiny𨳒你老母唔夠膽出聲呀

2 个月 前
吴多觉
吴多觉

死剩把口

2 个月 前
Danny H
Danny H

+ronald chan ✨👈👉😎 雨中歡唱 Singing in the Rain , 1952 金·凱利 gene Kelly

2 个月 前
ronald chan
ronald chan

+Danny H 重有the rain in spain stays mainly on the plain.窈窕淑女呀!😄😄

2 个月 前
Danny H
Danny H

+ronald chan✨ 👈👉The Sound of Music仙樂飄飄處處聞 👉Do-Re-Me 😎👈

2 个月 前
Danny H
Danny H

+ronald chan ✨👈👉DR. NO 鐵金剛勇破神秘島 1963 👉 Ursula Andress 烏蘇拉安德絲 👍👩👌👉ronald chan ✨😎

2 个月 前
ronald chan
ronald chan

+Danny H 系呀。dou A deer A female deer,,,,,好有回憶。

2 个月 前
momoki ki
momoki ki

早就有人讲过啦,扛200斤麦子10里路不换肩,都是自己要扛的

2 个月 前
Daniel Wong
Daniel Wong

過去經濟成功是靠自由市場,聘用8成僱員。現時博士搞國進民退,因為害怕私企與地方勢力坐大,威脅中央政權。博士立刻把大企業老闆逼到絕路,例如牛雲退出、鄧公之孫女婿被捕、海行老細被自盡。生意收歸國有,地方經濟自主權也收歸中央。檔完全掌控所有企業的生存權,由博士親自統領。得與唔得,博士認為一定得。

2 个月 前
Yiu Chan
Yiu Chan

+williamkf Lee 博士?哈哈哈哈哈!好稱呼。

2 个月 前
williamkf Lee
williamkf Lee

Daniel Wong 以上全是共慘黨員

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

一個有實力的人,開始是成功的一半。芝大法律系教授 彭宇均說過,機會之初,當起必至,長久可待,即成及佳。

2 个月 前
ah ching au
ah ching au

新架坡小國寡民大家識得珍惜, 易搞好. 本來香港都係小地少民, 會好幸福, 後來賊共做成嘅一次又一次逃難潮, 香江百姓要一家八口一張床, 大飢荒逃難, 百姓又要棄耕地一家九口迫入徙置區百幾呎斗室, 讓農地起公屋招呼逃難人, 七八十年代港人辛勤工作奮鬥, 得外國勢力文化啟蒙及經濟互助, 朝氣勃勃, 可惜入咗魔國毒手中後, 港共吐氣揚味, 魔共治港, 異見是罪, 香江被反智獨裁管治下, 江河日下.......... 政府對港人惡劣態度, 有心趕走一批又一批精英, 到時比晒你魔共雀巢鳩佔滿意未? 南區嘅人走一半, 樓平呀, 你哋領盜人可住晒南區喇

2 个月 前
MG A
MG A

江山易改、匪性難移。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

你想我地香港人走哂,你就OK,你好毒!

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

大眾人的心聲,但長期改動,短又難成,速回又不及,置身在外充足,如進內機會難逢,令到群體積壓縮少,一時之間,人面全非。

2 个月 前
Clerk Tiny
Clerk Tiny

擲地有聲 句句到肉 港人悲哀 莫此為甚!!

2 个月 前
Dennia kong
Dennia kong

侵侵幫緊雜種亡黨

2 个月 前
ah ching au
ah ching au

皇帝心態九成九都鬆毛鬆翼不可一世, 高高在上, 靴咁 大個鼻, 永不認錯, 異見者死 ! 共黨皇帝仲多咗虛偽愚民一泛, 國家機構國營機構處處土皇帝, 依家香港亦生出無數山寨王土皇帝, 在各政府機構教育機構無處不在! 下面嘅人都要仰佢哋鼻息!

2 个月 前
ah ching au
ah ching au

+Johnston Lo 貪婪人無料都愛坐高位,害國害民的貪婪者

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

好正常,做皇帝鬆毛鬆翼。 辛苦過看更,留番你做! 你做!

2 个月 前
鳩山德祥
鳩山德祥

//市長!?睇嚟似係市轄區嘅食屎區長!!NNNN

2 个月 前
鳩山德祥
鳩山德祥

//唔係忽視,而係屎忽!!NNNN

2 个月 前
Chooi Edward
Chooi Edward

1. In some countries , when passengers waiting at a bus stop in a queue , everyone wants to get into the bus when it arrives. 2.When the passengers are on the bus , some of the them are packed standing and squashed against one another , they want to get down from the bus as soon as possible. 3. This is the actual situation , who alight to the top level where tons of problems awaiting to be solved.

2 个月 前
鳩山德祥
鳩山德祥

//【標題1.0 rebuild】雜種喪玩「菊花鏈」,直徑百米橫向疊,強徵仔屎忽穴,老母精神已崩決!平庸狂捽「兩粒lin」,幻想底牌可變煙,搵埋妹一齊變,捉埋老母做實驗!!NNNN

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

陳/陈七化身豬閪們👈,介紹你睇大戲,《一把豬閪全終劍》、《花柳全輸》、《再世鬼人(你老母阿)》、《賓州花月夜》……地点《青山劇場》,主演陳寶……猪閪七(即係陳七)、完檔、你媽、強娘(姦你阿媽)、黑頭七、碌帽柒……班主 渣波(非)奶,由劇组班霸《豬閪龍鳳大劇團……協助商《痴呆一檯、唔死等人枱》傷孽機構主辦!……成班正豬閪!🐷🐽👈😂😂😁😁😂😃😃😃😄😄😆😆😆

2 个月 前
支蝗
支蝗

支共係唔會爆㗎,50 年代 大饑荒幾千萬人係慢慢餓鳩死,唔係一夜餓死。全民食 三蒸飯,係拖撚到營養不良而死,造反都無力,所以唔會有動亂,唔會有支爆。

2 个月 前
鳩山德祥
鳩山德祥

//雜種華為女間謀,幻想自己女豪傑,反咬鬼佬作威脅,死撐結果自作孽!中共慣技是擄劫,綁架標蔘如打獵,老底抽薪硬上疊,一推即冧自動摺!!NNNN

2 个月 前
鳩山德祥
鳩山德祥

//佢老母W雜種係喪玩「菊花鏈」Daisy chain!!NNNN

2 个月 前
Jim Lau
Jim Lau

Billions of dollars will rush out of china buying stocks and properties in HK. Very soon, the HK stock and property market will collapse as the money must find a safe place like USA, Canada and Australia.

2 个月 前
Eric Chan
Eric Chan

冇既, 最多咪變委內瑞拉, 權貴一樣可以大魚大肉, 係啲蟻民要隊草囉!! 肥金冇左強鄰支援, 睇佢點射導彈, 美帝一石二鳥啦, 所以侵侵都話法蘭西傾!!

2 个月 前
Alanwg
Alanwg

呢啲就係中國共產黨本身腐敗及內鬥嘅問題,貪腐已是中共的 DNA 無法拔除,權鬥也是中共的習性無可根治。

2 个月 前
Kea7878 Mok
Kea7878 Mok

游先生,如果習近平如你所說"既無知,又無能",咁一大群正在跟佢搵食嘅追隨者,豈非更加愚蠢無知?即係話,全國嘅人都係廢柴,都應移送到堆填區?

2 个月 前
ronald chan
ronald chan

吾洗講都知喇

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

個別事件,邊有咁多廢柴!

2 个月 前
Ookk Ookk
Ookk Ookk

呢嗰世界揾唔到咁大嘅堆填區吖嘛 😎

2 个月 前
See Me
See Me

游清源。我見有人講,可唔可以唔好講中美?聽到悶哂!可以講其他嘢!特朗普同習近平月尾開会先至講。而家講冇意思!

2 个月 前
Yiu Chan
Yiu Chan

+Johnston Lo : 又系播。今曰的習帝皇朝,邊個夠膽做駙馬爺?

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

+Yiu Chan 你想多咗!

2 个月 前
Yiu Chan
Yiu Chan

+Johnston Lo 你是否有感而發,覺得雜種是崇禎帝,故此推介大家去睇「帝女花」? 「...........江山悲災劫,感先帝恩千丈,與妻雙雙叩問帝安.......」 到時各位愛黨愛國人士記得要 「....... 遞過金杯慢咽輕嘗 將砒霜帶淚放落葡萄上 .......」 https://youtu.be/5rgNRdbPdtg ( 主唱:任劍輝、白雪仙)

2 个月 前
MG A
MG A

高麗蝗、何喜君去咗搞「武俠習近平」,邀請咗寳珠姨、千歳叔、大聲陳傾力演出。

2 个月 前
初喑未来
初喑未来

內地股市,樓,車市霖到阿嬤都唔認得。 靠大印鈔加新聞管控死頂,唔慌唔頂你個肺

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

你去查察,小心人身安全,坐3,5,7日監,都不好的。

2 个月 前
Ddd Jfdnc
Ddd Jfdnc

14億人食草, 種唔徹

2 个月 前
Ookk Ookk
Ookk Ookk

+Ddd Jfdnc 書面語是否用來不及呢?😎

2 个月 前
Ddd Jfdnc
Ddd Jfdnc

徹字比切字深, 我較喜歡😀

2 个月 前
Ddd Jfdnc
Ddd Jfdnc

這是口語,非書面語,亦未約定俗成, 並無客觀對錯!😎

2 个月 前
Ookk Ookk
Ookk Ookk

係唔切 😎

2 个月 前
wai lun Au
wai lun Au

八、九千萬黨員一樣唔洗怕,只有13億蟻民要食草

2 个月 前
Mylinh Tran
Mylinh Tran

外強中乾己見底,加個蠢材做皇帝,可惜高處不勝寒,春秋大夢夢黃樑,夢想世界會稱王,激怒美帝自招損,富貴榮華一夕喪,自尋死路快遭殃!

2 个月 前
John Loew
John Loew

忘恩负义的越南难民在香港己成灾难祸害香港的源头/这無恥人渣必要消灭以使香港安定。

2 个月 前
Yiu Chan
Yiu Chan

+Johnston Lo : 「 只有亡國之臣,那有亡國之君」(粵劇「帝女花」歌詞」)。 故此文革和毛魔沒有關係,是四人幫攪岀來的。 「 ........ 六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死 .......」國難當頭,是楊貴妃的錯,和唐玄宗無關。 岳飛是也是,被秦檜害死,和宋高宗無關。

2 个月 前
中山孫
中山孫

+柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan 肛門鄉下尖尾陳皮老鼠🍯🐀

2 个月 前
Lazlo Rong
Lazlo Rong

層層叠迫害香港,中共做得好,就無需怕人搞獨立,獨立是毛澤東的主張,大家向習總學習做毛的學生吧。不知誰想中共死快點,此刻借台灣事件推出逃犯引渡條例,國際社會又多了一條話柄去夾攻中共,引來更多人去關注香港的遭遇。黃毅話過只有中國人有權講中國事,可他不斷批評加拿大的國事,侵犯他國的憲政,今番他又公開教十三億人民不做沉默的羔羊,要識得反抗至好,收到。咄咄迫人當然不是中國的傳統,那是中共的傳統啊。中共與文明世界「脫勾」,它怎樣迫害香港,世人有目共睹,國際社會紛紛為香港抱不平。   越南學者和官員對中共非常反感,也不喜歡中國人,一點好感都沒有!問是不是1979年中越戰爭的緣故,他們說還不只是,還有更深的原因。中共經營東南亞這麼多年,看來是徹底的失敗了。越南人說,他們有被中國人佔領、奴役的800年歷史,其中許多不好的記憶。越南人祖輩的許多會講法語,父輩的有些會講些漢語,但中年以下的都只學英語。河內中央區的公園裏、建築上還有中文字樣,但幾乎沒人認識這些漢字,都成了符號。越南人跟中國人打仗,也跟法國人、美國人打,但現在越南人很喜歡法國,更喜歡美國,唯獨不喜歡中國。這令人費解,卻也不難理解。 越南有相當程度的自由,互聯網沒甚麼封鎖,從酒店上網或外面手機上網,谷歌、臉書、推特都暢通無阻。原來聽說在河內住旅館,旅館會把你的護照收留,但實情並沒這個要求。就是說,中共的共產主義小夥伴,至少在社會表層和國家治理方面,也與中共模式漸行漸遠、分道揚鑣,與中共國非常不同,甚至離心離德、劃清了界限。顯然,中共如今孤家寡人、形單影隻,其獨自與世界為敵、與文明為敵、與歷史趨勢為敵的態勢,已格外明顯

2 个月 前
Jimmy Chan
Jimmy Chan

不知所謂! btw, 最近小弟無意間向綱上揾到一張陳頌紅照片,就係人渣游被信報抄魷魚,跟住向自己 fb po 張 2 公婆同所謂出來"香江第一健筆"合照示威! 原來陳頌紅生得咁閪醜,即刻明哂,點解人渣游呢條騎呢怪都有人肯哽!各位 人渣游 haters, 小弟再也無法屌得落隙頌紅,I m so sorry, 只能祝佢 2 公婆快D落地獄,阿門!

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

陳/陈七化身豬閪們👈,介紹你睇大戲,《一把豬閪全終劍》、《花柳全輸》、《再世鬼人(你老母阿)》、《賓州花月夜》……地点《青山劇場》,主演陳寶……猪閪七、完檔、你媽、強娘(姦你阿媽)、黑頭七、碌帽柒……班主 渣波(非)奶,劇组班霸《豬閪龍鳳大劇團》……協助商《痴呆一檯、唔死等人枱》傷孽機構主辦!……成班正豬閪!🐷🐽👈😂😂😁😁😂😃😃😃😄😄😆😆😆

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

尖美妖?!!哎哈哈哈哈哈😮💩👶👈😂😃😂😃😄😄😄😃😃😂😂😂😂😁😁😁😁😁😀😁😂😃😃😃😄😄😄😄😄😆😆😆😆😆😆😆😎😎😎

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

獎品由香港星輝公可贊助。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

獎品包括 汽車,雪櫃,洗衣機。

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

標題《屎眼七喪玩"層層插",強娘下面快崩潰……》屎眼七阿強娘Keung Leung屎忽,問你点頂?阿强娘吓嘩……仆你個街,改個閪名都衰过人……強姦你阿娘咩?

2 个月 前
Margaret Paul
Margaret Paul

有草就行 10亿人不会饿肚子的

2 个月 前
mickie wong
mickie wong

學"王毅"話, 佢有冇去過中國先? 佢知唔知中國人可以食草都生活到先? lol

2 个月 前
Yiu Chan
Yiu Chan

+kamwah cheung : 也可以吃美國妹的豆腐!😀😃😄

个月 前
kamwah cheung
kamwah cheung

还可以制成豆浆给小孩饮用,省去来港购买奶粉钱

个月 前
Yiu Chan
Yiu Chan

乜唔係有美國大豆食咩?

2 个月 前
Lui Ling
Lui Ling

我在國內生活多年,但至今天仍沒有免除恐懼的自由,我的內地朋友也不敢淡政治,一個字如今仍是"怕"

2 个月 前
yuen tong
yuen tong

古語有雲,君子愛財,取之有道,年輕力壯,有手有腳,估吾到連阿婆錢都呃,唉,呢條游狗公果真喪盡天良☺️☺️☺️

2 个月 前
Clerk Tiny
Clerk Tiny

yuen tong👈你老母咪害鳩佢啦👈你老母都係搵食唧!😅😅

2 个月 前
Simon Lee
Simon Lee

tong 愛毛, ,取之五毛.

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

古語有云: 孤身獨上樓上樓, 孤身獨下樓下樓 。

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

陳/陈七化身豬閪們👈,介紹你睇大戲,《一把豬閪全終劍》、《花柳全輸》、《再世鬼人(你老母阿)》、《賓州花月夜》……地点《青山劇場》,主演陳寶……猪閪七(即係陳七)、完檔、你媽、強娘(姦你阿媽)、黑頭七、碌帽柒……班主 渣波(非)奶,由劇组班霸《豬閪龍鳳大劇團……協助商《痴呆一檯、唔死等人枱》傷孽機構主辦!……成班正豬閪!🐷🐽👈😂😂😁😁😂😃😃😃😄😄😆😆😆

2 个月 前
大哨朗拿度
大哨朗拿度

呢個"扎糉白痴仔"應該係上帝派呢收老共皮!

2 个月 前
大哨朗拿度
大哨朗拿度

+生活百科健康類 呢條友"志大才疏"!要支持佢繼續"戆鳩鳩"地執政!上面至會亂!哈哈哈哈!屹屹屹屹!甚麽"梁家河大學問"!甚麼"扎筋Pink新時代中國特式社會主義思想"!😁😁😁😁甚麽"修憲永續攪個人崇拜稱帝"!肯定仆崩鼻!哈哈哈哈!屹屹屹屹!😁😁😁😁仲有"泣帶泣路"大撒幣!

2 个月 前
MG A
MG A

「呀習」自認:乳天毛極、盲承冇德。係東方神教首領。

2 个月 前
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan
柒中柒市井七尖美妖Jimmy chan

冚家惨褲襠係無神論架……

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

教徒所知: 上帝唔會派 job, 你攪錯咗!

2 个月 前
Huntington Jimmy
Huntington Jimmy

各位香港朋友學嘢!第一流中國通,權威歷史性視頻,3月6日19年全球最早鐡口直判台灣韓國瑜棄選2020總統!有七大原因,請點擊:https://youtu.be/XWf691c-DiI

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

張楚基,蕭志祥,梁耀琦,劉樂英,尤達,黃力堅,異口同聲,決定參加,當然要得到白若曦,苗輝,兩人的同意,加上收到美元三千萬,方可進行。加連商會尚未配合,時間要半年左右。

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

台灣大學外語系教授 楊晁 解釋: 經過三年半時光,姚達雄已經去過西歐,東非,南澳,印度,捷克,但得出結果,顯示馮敬鈴 被 譚倚超 代替。

2 个月 前
laukin2001
laukin2001

人人要錢唔要貨今日上證指數跌到得返兩千點

2 个月 前
Johnston Lo
Johnston Lo

你真係幽默過幽默!

2 个月 前
laukin2001
laukin2001

+Jeff Lai 知道與事實不符 只不過配合主持人的方向 大家得啖笑 國內有錢人搭飛機逃亡要唔要買番啲1055

2 个月 前
Jeff Lai
Jeff Lai

又篤数尻噏,上證今日三仟幾点,升咗57点!

2 个月 前
laukin2001
laukin2001

+Andy Au 共產黨唔掂 上海有錢佬梗係要錢唔要貨 用股票做牆紙實在太貴

2 个月 前
Andy Au
Andy Au

真?

2 个月 前

下一个

Solving The POSSIBLE Excalibur Puzzle!!

12:43

Solving The POSSIBLE Excalibur Puzzle!!

Chris Ramsay

意见 842 403

Seafood Boil with ImwoahVicky

27:57

Seafood Boil with ImwoahVicky

Bloveslife

意见 422 367

[892] Cut in Seconds: $75 Ottolock Hexband Bike Lock

3:03

EVERY ZODIAC SIGN EVER

8:07

EVERY ZODIAC SIGN EVER

Smosh

意见 1 895 103

Ups & Downs From WWE RAW (May 20)

17:18

Ups & Downs From WWE RAW (May 20)

WhatCulture Wrestling

意见 276 678

A Journey Through Time - SNL

6:17

A Journey Through Time - SNL

Saturday Night Live

意见 2 250 628

Our Lives Are About To Change Forever

13:14

Our Lives Are About To Change Forever

h3h3Productions

意见 2 642 089

How Things Were Named 2 - Merrell Twins

12:27

How Things Were Named 2 - Merrell Twins

merrelltwins

意见 663 648

Toy Story 4 | Official Trailer 2

2:19

Toy Story 4 | Official Trailer 2

Pixar

意见 12 852 782

PROM DRESSES Online Shopping Fails

10:13

PROM DRESSES Online Shopping Fails

SSSniperWolf

意见 1 208 522