緊急法下,香港立法會職能被廢 / 六七暴動死傷者為警方,緊急法原意賦予警察更大權力{ 附有字幕 with Subtitle } | 細說中南海 (第1節) 19年10月05日

 • 添加 8 个月 前

  香港花生香港花生

  持续时间: 23:32

  主持: 何俊仁 黎樂民 嘉賓:吳明德教授
  把花生留住,請付費支持:轉賬至滙豐銀行 023-280233-838,抬頭 HONG KONG INTERNET RADIO LIMITED
  花生網頁: www.hkpeanuts.com
  PayPal 付款賬號: hkangrypeanut@gmail.com
  FB專頁: facebook.com/hkpeanuts/

better wether
better wether

立法會功能呢一度嚟講呢就係講大話

8 个月 前
better wether
better wether

有功能界別就係廢撚咗啦立法會

8 个月 前
better wether
better wether

立法會職能不嬲都快咗㗎喇, 功能界別29鐵票畀林鄭

8 个月 前
Kaho Whon
Kaho Whon

六七年暴動最后要出英軍先搞掂现在就看解放軍幾時出

8 个月 前
Vincent Leung
Vincent Leung

If they can have ID number on the helmet, why not print the whole police number on it? What's the difficulty?

8 个月 前
man wong
man wong

食屎啦 何AV

8 个月 前
Philip Leung
Philip Leung

以身試法,監禁一年,二萭五千,彌補破壞,全力拘捕,幫補庫房,多多益善,好過抄牌🔥

8 个月 前
terry tang
terry tang

他們破壞完縱完火打完人,竟因蒙面後斯斯然走人!難道這是理所當然,法例係針對他們暴行,有錯嗎?

8 个月 前
Lee Charles
Lee Charles

我相信法庭會判司法覆核敗訴!原因,經話交立法會審理時會判斷是否緊急!其實立法會已經由保皇所控制,乜都得!但法庭扮公正,咪話有立法會把關,判司法覆核敗訴!

8 个月 前
Alexi Younga
Alexi Younga

Hong Kong police wear bandannas and balaclavas to conceal their faces; these are not standard protective gear but used privately to hide their identities!

8 个月 前
simon La
simon La

現在公共已不安全,你地眼睇不見咩!

8 个月 前
Peter Chan
Peter Chan

天理因果,報應不爽,兩位好自為之.....

8 个月 前
C7
C7

超過十成燒傷的葛博士竟然唔出現守護禁蒙面法???

8 个月 前
Thomas Tung
Thomas Tung

恐嚇-蒙面法!: 林鄭月娥用蒙面法來恐嚇香港示威人士, 這一套做法同共產黨用恐嚇鎮壓全國嘅人民一色一樣,中國再用電腦科技面容識別法要將全國嘅人民都入曬電腦資料庫,小市民犯錯就將會得到扣分制,用不同方式來懲罰佢哋,甚至現在已 進入小學,中央最大嘅技倆就係要將人民嚇到唔敢出嚟有要求,或反對中央共產黨. 香港政府聽從中央要求,就出幪面法係要恐嚇你,示威人士 唔敢再出嚟有所訴求,再加上白色恐怖等,將所有在工作嘅人士唔敢去遊行,經過一晚嘅破壞,林鄭政府在背後陰陰嘴笑,話你哋中曬計,她的目的就係要醜化黑衣示威人士,既然鍾意用科技控制人民,香港勇武派做咗咁多破壞物件都無動於衷,大家應該意識到呢個係一個陰謀陷阱,不如用一個比較和平嘅方式同佢哋對抗. 大家可以睇到 一大班警察, 建制派,政府官員,立法會人員都在背後扮忍者,不如好似一出科學戲的劇情,利用電腦去找出他們的住址 ,親屬 ,小朋友在哪兒讀書,有時間就去同他們和理非, 去佢哋嘅住所同佢哋做朋友,勸喻佢唔好再繼續出賣香港人, 手法一定要和平,再將佢哋所有嘅資料儲起雲端收藏,如果能夠找出佢哋屋企人嘅電話 一起記錄,有需要嘅人士亦都可以用不同嘅渠道同佢哋溝通和做朋友,至於有很多官員已經將他們的兒女送了出國讀書或居住,我們都可以和他們做朋友,因為喺外國亦都有好多香港人,再加上如果佢哋再繼續出賣香港, 我哋可以將他們的資料送畀聯合國制裁佢哋,最緊要就係和平,勸喻,同埋唔好用暴力! 要佢哋知道佢哋所做嘅一切喺全世界都有人睇到,或許這樣的方法比出去破壞公物,畀機會警察襲擊或中槍容易得多,不需要再出街周圍去夜晚晚,大家呢一場科技遊戲,這樣佢哋林鄭政府再冇藉口話示威遊行係暴徒-->被醜化!

8 个月 前
victorking10281987
victorking10281987

敢問各位高人,眾观所有名咀同網台所做嘅節目分析究竟对香港已发生三个多月嘅事,羲牲咗和被不公暴打嘅年青人特别係女性又有何幫助又如何能解決班狗官同閪警呢?港人唔夠狠架冇用架!我地都係接受共产政权嘅執政啦无謂分析讲咁多啦!

8 个月 前
abc d
abc d

大陆不搞文革了,香港开始搞了,这些学生懂个球啊,教唆煽动这些无知的学生流血牺牲,你们还有良心吗?咋不让自己的子女上街游行啊?无人性,假民主。一人一票的选举早过时了,经常会选出能说会道,毫无能力的总统,就像特朗普。选举也是一门科学,必须先确立有经验有能力的候选人,没有听说哪个公司直接把员工选为总经理的,也没有听说一个公司要分成两派互相内耗的,都是齐心协力才能壮大,西方的政治体系是上世纪的产物,早落后了,还在信奉!愚昧无知,不思进取。国外都开始研究中国模式了,自己还在贬低自己,真是跪太久站不起来了。以前大陆贪污腐败,践踏司法,就像从前的香港一样,但现在早已打贪肃黑,重塑司法了,你们了解过没?天天想为六四平反,如果你眼不瞎,智商够用,就去网上搜下六四真相视频,看看到底是不是坦克碾压,血流成河,是什么蒙蔽了真相?你们想想如果香港的黑衣人执政,那香港将会成何模样?别活在过去了,全世界都可以通过逃犯条例,香港不行,别国可以实施蒙面法,香港不行,什么逻辑?香港脱离地球了?记住,中国今后仍将是世界最辉煌的文明,只是近代落后了几百年而已,有点民族自信好不好,不要自卑了,多读读历史,你们这些愚昧的无脑信徒。

8 个月 前
Space Jammer
Space Jammer

依家嘅政府以經係奸人當權目無法紀蛇鼠一窩!

8 个月 前
Mohon FeiYim
Mohon FeiYim

Under the state of emergency, can the chief executive declare Hong Kong independent from china

8 个月 前
kaho kan
kaho kan

看伊拉克軍警可格殺勿論

8 个月 前
柴头
柴头

香港何俊仁之流无赖政棍,厚颜无耻 !

8 个月 前
FUNG Perry
FUNG Perry

港柒鵝式的非急事狀的琵琶半掩面禁法,無得再蠢

8 个月 前
bb chan
bb chan

地铁停駛,影响好多商家唔使做生意,商界为什麼不發声??

8 个月 前
win HK
win HK

next step 淋病she'd use 宵禁法,外汇管制法等恶法来治港了...

8 个月 前
Ronald Au
Ronald Au

以後個個化哂小醜裝, 帶假髪, 吹撚脹呀?

8 个月 前
3diemmy Law
3diemmy Law

在共产党主義統治生活中只有当官的有钱,有杈有势,藉以权力所有官员一條尨大貪,所以一旦国內發生大飢荒,官员有得食,軍隊一定有得食,因为这些軍隊可保护貪官,可以保护他们的职位权力又可大贪,所以贪官一定要保住軍隊,而对飢民不顧,活活锇死

8 个月 前
Chandone Liu
Chandone Liu

3diemmy Law 请向前看,你是不是已经吃不上饭了?

8 个月 前
3diemmy Law
3diemmy Law

👍林鄭一錯再錯, 而她竟不自觉,自以为是,一直听令扵共产党䧟害香港,害了一次又一次,她为人自私、傲慢、固执、狠毒……令人看透她名符其实中共的傀儡!她己照上司旨意,要打压香港巿民如内地市民一样只有服從与唖忍

8 个月 前
Walter Lam
Walter Lam

这不是你们和暴徙们 想要的结果吗?一齐死

8 个月 前
Thiny1991
Thiny1991

Children of the serpent...grand miscalculation if China believes it could ruin HK and then build up another city to replace HK.. the world has wisened up to the mighty land’s lack of trust and lack of good faith

8 个月 前
Ray Chau
Ray Chau

老共不会理你死幾多人、最重要佢的政權冇事!文革死幾多人就知到

8 个月 前
Ray Chau
Ray Chau

是送中法返版

8 个月 前
bbq ok
bbq ok

香港距離攬抄又跨進一步

8 个月 前
cheung wan
cheung wan

How can I sent money to you?

8 个月 前
Rayna Lee
Rayna Lee

政府是做得不好, 但係就要用咁嘅暴力方式 表示不滿? 另外,我想問關警察乜嘢事? 點解要搞挑撥警民關係 ? 係因你哋班友連埋外國勢力想整死香港,從而打擊中國; 因警察係守住香港嘅第一道防線,只係有D市民懵下懵下畀你哋利用洗腦, 喺度盲撐暴徒,你哋根本就係黃鼠狼,你唔鍾意中國,你哋可以走,但係點解要搞亂我哋土生土長嘅地方?我哋一向有言論自由、民主自由,但係你哋口裏面叫嘅同做嘅啱啱背道而馳, 你哋搞到香港嘅經濟一厥不振,失業高企,遲啲自殺率亦會飆升, 你哋嘅手沾滿血腥,特別係何俊仁禍延下一代,因住收尾嗰兩年, 你哋係千古罪人 ,盲撑佢哋嗰啲都有罪

8 个月 前
Jessie Ho
Jessie Ho

陰謀論諗,政府會唔會用沙中線偷工減料丶黃埔沉幹嚟同地鐵做交換條件🤔🤔

8 个月 前
Robyn Lau
Robyn Lau

What Dr Mahathir said is very right for Carrie to step down.

8 个月 前
FCP WKR
FCP WKR

独裁与民主乃天敌,两者互不相容。东方之珠要武装起来成为东方以色列,全民皆兵并寻求台湾等的支持方能抗衡赤魔。

8 个月 前
Elizabeth Lau
Elizabeth Lau

Halloween customs everyday...................So what ?

8 个月 前
ady lin
ady lin

黄丝白痴傻仔看清楚了。你们今天搞破坏一锅熟是你们自己家园没人在乎和心痛的你们大部分人没能力离开香港而过得更加好。萧老狗这种人说走随时能走他去哪里都能享受人生反正就几年命。你们呢?今天搞破坏让香港失去唯一优势对大陆来说自然有损失但不致命也就皮肉之痛只要保持发展在第二个城市建立随便事情。只有你们这帮白痴被困在这个地狱里世世代代住狗屋吃狗粮剩下只有想当年。你们被人用一些虚无缥缈的东西换了你生存和发展机遇值得吗?何况哪些所谓民主自由真的变得比现在更加多吗?多了又能为你提供什么呢?就口头上的快感吗?换了萧老作这类人做总统一样是傀儡政府。在国际环境中没任何筹码只能在中国和美国中的棋子迟早变成弃子。和中国政府交恶你们待遇一刀切你们还有谁会来你们这里投资,失去了生存基础。

8 个月 前
Lo Mic
Lo Mic

你地用下腦啦好唔好,梗係可以超過十成燒傷啦。你地有無食過鐵板燒呀大鄉里?成塊A4和牛兩個面連個邊都燒一燒係唔係十成燒咗啦?咁再切開幾小塊總表面積係唔係大過原本塊A4和牛呀?再燒一燒切開兩個邊咪超過十成咯,唉!唔識食

8 个月 前
Benny Ho
Benny Ho

立法會從來都彼費,立唔立法都一樣咁費!

8 个月 前
cheong suen
cheong suen

如果現在戒嚴,派解放軍等正常手段,表面會冇人反抗,而國際亦不滿。但香港人骨子𥚃都是不會回歸中國。香港對民主的訴求只會越來越大。  如何使香港人真正回?  但這次就是契機,香港亂,潘多拉的盒子打開了,如果到處打家劫舍、姦淫擄掠、殺人放火長達數月,香港人就開始求中央救香港人,解放軍就成為超人救香港人,我們就覺得國家是最好的。 人心就立即回歸。 以後香港就不再提民主自由,不會有64晚會,71/10月1日都上街,但是就慶祝回歸和國慶,香港人以後都流淚地愛國。  Spider-Man: Far From Home  https://www.youtube.com/watch?v=AzKkTC0ZiXs  世上沒想到救世的超人,只有魔鬼扮成超人,嘗試回想歷史上的救世超人,所有災難都是源於他們,他們根本是災星。但世人愚昧。  一切都不重要了。。。

8 个月 前
Hai Domo
Hai Domo

鐵頭仁你講清楚依家嘅 法庭已經唔敢對抗中央嘅 決定同DQ議員一樣。唔好畀香港市民仲有一啲假嘅 希望以為JR有用。人大隨時可以頒布緊急狀態實行全國性法律。只不過唔想嚇走外資。香港人,大陸係留島唔留人。仲和理非?用行動粉碎陰謀否則世世為奴。

8 个月 前
spree spreeleung
spree spreeleung

我能感觉到,去到最后一刻,香港人最终会亲手毁灭香港,绝对不会便宜中共。

8 个月 前
Chi Wa Mak
Chi Wa Mak

哦,原來係報服,當年條例係用黎制服共產黨既。

8 个月 前
Michael C
Michael C

個個都要做皇帝。三權一身。做勿都得。當我地死左。

8 个月 前
sing chan
sing chan

毒婆話在唔緊急情況下立緊急法!即係...急屎唔一要去柯屎、去柯屎也唔一定係急屎。依條七婆以經痴卵左線了

8 个月 前
沈兆康
沈兆康

所以民主制度不可以禁槍,如果唔系民主運動邊個去保障平民?

8 个月 前
Sisi Chan
Sisi Chan

就係明知立法會唔過到蒙面法先偷偷插入尼條仆街法呀嘛

8 个月 前
00 cho
00 cho

唔係調返轉,係凡企係共產黨個邊嘅人,都無人支持

8 个月 前
haha 123
haha 123

我覺得蒙臉法都係最多坐監同罰錢,依家最恐怖係班有殺人傾向魔警可以用槍殺人,然後話自我保護.😣😣😣

8 个月 前
庫洛洛
庫洛洛

香港好恐怖,移民吧,别做奴隶

8 个月 前
saming
saming

其實67同今天都係一樣:市民都係反對共産黨

8 个月 前
Rayna Lee
Rayna Lee

@saming 我無提過印尼女記者,最近呢次呢個記者係警察誤中副車,係就係,唔係就唔係, 我唔會好似啲人咁揞住良心講嘢。 仲有分析能力強弱同腦轉数快慢,跟讀書多少是沒關連,讀書多未必係好人,讀書唔多亦未必係衰人, 你就是太過拘泥於這個問題,什麼藍絲黄絲。大家不都是人嗎? 所以你就是我之前所說的那些市民,揀了顏色便矇了雙眼和分析力,所站那邊做了甚麼都是對都是合理?另一面甚麼都是錯?

8 个月 前
saming
saming

@Rayna Lee 我一生唔講粗口,但睇完你不禁心中講咗句。醫護係警暴見證者!佢哋檢查被捕者!真係懷疑你常識! 你話醫護讀死書,唔知閣下教育程度? 有民調指黄絲平均教育程度比蓝絲高很多。我係電腦硕士。不過我唔信。我信同懂思考有關! 你要嘅証據,唔係獨立調查,邊可得到? 連兩次射爆眼都話唔係警察射,真係冇嘢嘢講。同張枱講冇分別。 你,唯一可講係,不可理喻!

8 个月 前
Rayna Lee
Rayna Lee

@saming 多謝你答我 我當然知道醫護靜坐抗議啦, 所以咪話讀死書係冇用囉,佢地都係以訛傳訛,聽假新聞被洗腦阿A話阿B聽,阿C話畀阿D聽, 完全冇證冇據, 純粹係因為受到唆擺,唔like警察。 就以爆眼女嗰單嘢耒講你哋陣營、黃媒第1天已經貭咗話係警察傷嘅,我哋睇過佢傷勢同所站角度根本就唔係警察布袋弹傷,我同樣叫人清醒D諗下嘢,過两日有人同你一樣放張相出耒叫我睇話有証據,相中粒布袋彈攝咗係眼罩道,我真係笑爆咀, 無論角度、力度都唔啱,呢張相假到爆,祇可騙到唔用腦嘅人, 但係醫院仲係貼曬爆眼女嘅相,講乜嘢還眼,黑手乘勢煽動周圍搗亂、搗塞機場、打遊客,同831、新屋嶺一樣,發放假消息令你哋義憤填胸 ,所以有讀書腦筋唔代表一定叻,分析能力唔一定代表好 。 有啲醫護唔係唔知真相, 只不過佢哋都係黃嘅,所以唔會講 ,想繼續keep住仇警, 佢哋已經畀自己揀嗰邊蒙蔽咗雙眼、埋沒咗良心,只要贏唔要真相唔要事實。 爆眼女點解拒絕交出醫療報告?唔肯報警?答案好簡單。另外831、新屋嶺造謠者所講嘅 “死人” 全部由第二個星球嚟嘅,冇屋企人?冇朋友 ?大家只係喺度鬥吹,講嘢唔使負責任 ,其實警察都答咗好多次, 只不過真相係你哋唔啱聽 ,你哋極力爭取嘅所謂真相,係要你哋啱聽嘅。 已經一啲都唔客觀, 除咗 冇識佢哋嘅人知我 除咗呢樣嘢之外 你諗下 而家一人一部手機 當時被拉姐都有報到身份證號碼同名字 如果要為是經過好多部門 裏面都有唔少黃絲你唔係諗住 可以冚得住吖嘛? 点解 要三四個人警察去捉一個暴徒 咪就係多得你哋I“記者扮”囉,太多假記者啦 ,嗰啲所謂記者搶犯、阻阿sir捉人,有50蚊可以整個記者証,吖豬吖狗 揸住個爛鬼手機 都係記者?你話正常智慧都唔信被制服忽然反抗?錯了,自己揾片睇, 有啲嘢係正常智慧都衡量唔到,自己找出答案吧! 另外,831嗰日咁亂、月台咁長,搬咗位所以重覆数数,報錯數好奇咩?消防同警察都解釋咗畀你地聽,點解你哋係都要將人哋陰謀論呢? 你話佢地俾人拉去新屋嶺被警察打,我唔敢講一定唔會,但係程度去到邊呢?咩情況下呢? 至於嗰個外籍警察話睇唔清楚黃色嗰個嘢同(俩個)警察在醫療室凌辱老人片段,呢個係真,咁家屬咪去咗告警察囉,前者你地亦可去監警會投訴,但係你地唔可以一竹篙打一船人, 相等於暴徒有啲好暴力,咁大家可唔可以講全部示威者都好暴力呢?暴徒是暴徒、示威者是示威者,我曾經都係示威者,但我有個習惯,每隔一段時間會檢討自己做了甚么,有無唔妥,事實証明這是良好習慣, 唔會咁容易畀人呃,令自己醒少少。 仲有唔好話警察暴力,暴徒比警察更暴力,警察被暴徒用尖嘅鐵通、腐蝕性液體、磚頭、弩…等燃燒彈所傷, 有些傷勢嚴重,有些入了 icu, 但這些黑媒全部都沒有報, 包括你認為係親中嘅東方同埋tvb ,大家認為警察係鐵、係機械人唔會受傷?無可能吧?唔該如果你肯停一停,揾各方資料你就會睇得好清楚

8 个月 前
saming
saming

@Rayna Lee 講咗唔答你,破例答多你一次。醫護抗議警暴,静坐抗議你唔知?他們話被捕受傷比車禍嚴重!東方唔會報? 有冇睇太子站831車站影片?記者被驅逐前,睇低被捕場况,全部被制服,當時並無大傷。警方封站之前,拒绝救護進入。之後報導六人危殆(忽然話數錯,变成三個)。正常智慧都唔信被制服忽然反抗? 有冇睇後巷"Kick yellow object"? 同埋四個黑警喺醫療室凌辱老人片断?你認為係個别事件咩?影唔到會係恐怖到乜程度? 有冇睇有線影警察暴徒拘捕人?三四個按被捕者,跟著四五個用裝備遮擋記者拍攝,唔係唔見得光,點解要遮。現場都打成咁。在新屋嶺會係點? 警暴證據,睇吓警方報出嚟嘅被捕人士傷勢啦? 有視频影一個有個少年問警察良心去咗邊,就被追打至頭破血流!東方唔會報你睇!你覺得咁係冇問题,我只覺得你係冷血! 睇嚟閣下智慧,真係多答都浪費時間,绝唔再回應你!

8 个月 前
Rayna Lee
Rayna Lee

@saming 你說被警察拉到警局打到人殘廢,請拿出證據來,祇是聽回來的不能作準,因為太多假消息。 我亦唔係猜忌人有乜嘢私心,事實呢班人有份參予策劃暴動, 挑撥離間 ,你實在諗得西方國家太美好,他如何保護香港 ? 特別是這個特朗普,歧視有色人種 ,目空一切, 夜郎自大, 你說獨裁者? 看看現在的暴徒,將獨裁者演繹得淋漓盡致,只准他們言論自由,其他持相反意見便打人, 以往有發生這種事嗎?至於台灣跟香港一樣只是有部分人支持你們這樣做,請在台灣人或香港人前面加上“部份”二字。 假消息有太多, 黑手、連燈仔製作 , 由第一天開始陰濕林搞挑撥警民關係 ,幕後黑手和連登仔負責製造假消息,煽動其他人,什麼假消息? 多不勝數,舉例: 你說的警察打到人殘廢, 831 打死人 、新屋嶺姦殺人…等,, 亦懂得捉心理 ,搞煽情, 像你一樣便中招了。 你說香港人教育水平高,算係又如何?老一輩不說,年青一輩思想幼稚、曲解自由(以為自由可無法無天)、妄顧法纪、無大無细丶予取予求;而部份香港人過於安逸,憤世嫉俗、 不懂思考 、祇懂抱怨。 香港政府亦都太無能,沒有先知先覺,雨傘運動後,應該知道危機 ,香港教育是出了問題,部份被黄絲騎劫。 中共如何控制大部分媒體?若如你所說便不會有這麼多黄媒祇揀有利暴民片段報導,難道你認為毒果經常報假嘢才是對? 東方、TVB不夠假,便是中共口舌?暴徒有很多衰嘢tvb、東方也沒報,只能從其他網絡看到真實影片,是他們不夠假便是親中? 停一停諗一諗 ,你已中了喪屍毒已被洗腦,幸好你尚算温和。 另外,你都說香港資訊自由,甚麼都很自由,那你反應為何如此大?中共對你做了什麼? 我很好奇, 又或者一切都是你看報紙便感到驚慌? 現在你們 大多數都是這種人,就是因為如此便甚麼也要反?不要說香港人不容易被愚弄, 你們參與這場運動的那部分人已經被愚弄了,還有做義工的很多都不只是黃絲 ,是你沒接觸其他 人而已, 就我,我也有做義工, 但我什麼絲也不是 。 至於你說709被捕的律師, 你知道嗎用言論可以煽動殺人, 不一定需要用武器,就像煽動到你們出來一樣, 製造謠言者、 發放不實消息洗腦亦該逮捕 , 他們殺人可以不用刀,就像垃圾陰濕議員林卓延他們也該以煽動叛國入罪。 烏克蘭來本來沒這么差,現在經濟絕對是 因為被他們被利用、 煽動搞革命才一厥不振 ,多少人要出外打工 ,流離失所 ?去查一查經過顏色革命哪個地方有好結果? 你以為他們好心 幫你手搞革命這個世界沒有免費午餐?他們的目的就像一個繼母怕他繼子搶身家,所以表面疼愛 縱容繼子吃喝玩樂不思進取,好讓人正中下懐。 另外,不要拿北韓與中國比,差太遠了。 在這場暴動前,雖然全球經濟不景,但香港還算不錯, 只要肯做便不會餓死,看看你喜愛的英、美國家,特別是美國多少人瞓街?他們口裏說 香港政府不該如此暴力對待暴徒, 但他們自己是如何對待暴徒的? 會讓你玩四個月嗎? 會容許你們粗言穢語辱罵警察?容許你們襲警嗎? 容許你們到處毀壞破壞公物嗎?他們一早已經用槍招呼你哋, 他們是 只准州官放火,不准百姓點燈,玩挑撥離間。你們真的不知足, 我不敢說香港是最好,但因為工作關係去過很多地方, 香港真的很好,但經過這場暴動後,言論自由、民主自由勢必被你們這場暴動影響, 我現在明白為何中共 要為網絡設場 ,看看你們便知道 ,你們真的累街坊

8 个月 前
蓝云
蓝云

不要打着自由的旗号去干违法的事情!!! 你戴着口罩去做犯法的事情,就侵害了别人的利益或者说别人的一部分自由 。 撇开所有人的立场不看,单单只看若你的自由是建立在侵犯别人的自由的基础上的, 那么就注定不会被更广泛的人民支持!!!!

8 个月 前
FION NG
FION NG

歐美係民主國家,有諮詢才有蒙面法,但依家搵個柒婆指住個鼻立法,頂,極權統治已降臨

8 个月 前
無Hong
無Hong

今日的香港 香港人仍是香港人 但香港政府已是共党政府 香港警察已歸屬公安 香港人必須在意識和行為上共化自已才能溶合現在和將來的香港。

8 个月 前
Priscilla Fong
Priscilla Fong

好似係加顏色在面都唔得

8 个月 前
siu ying yuen
siu ying yuen

一定有陰謀,正扑街柒頭!

8 个月 前
ABBA Lee
ABBA Lee

等同於用明朝既上方寶劍去斬清朝既官。

8 个月 前
Marc Count
Marc Count

香港政府如果夠膽實施外匯管制的話,唔比外資撤資,美國佬就可以凍結香港的4000多億美元外匯儲備來償還外資的損失 !

8 个月 前
Wai Sze Kwan
Wai Sze Kwan

顏料都吾得呀條例

8 个月 前
Yang Wen Li
Yang Wen Li

今日嘅最佳處理方式唔係打。而係全城嘅人行出嚟仲要蒙面行出嚟,話畀政府聽。你噉樣做我哋唔會驚你架。

8 个月 前
Yang Wen Li
Yang Wen Li

@C7 其實絕大部分香港人,都比較保守。但呢一個力量,先至係最大嘅力量。

8 个月 前
Yang Wen Li
Yang Wen Li

@C7 對的。

8 个月 前
C7
C7

可能個人比較保守,圍黑警的風險對一般民眾始終有點大。如果是商場蒙面集氣(不過可能關門)或全港蒙面人鏈,有事就番屋企,可能可以讓更多人站出來。

8 个月 前
Yang Wen Li
Yang Wen Li

@C7 例如之前中槍受傷的年青人,其實他手上的武器只是膠通…… 為什麼黑警要為他換鐵通,就是因為大家都知道,他手上的武器根本就沒有什麼殺傷力……黑警不斷製造這些謊言,只會自己攞嚟搞。

8 个月 前
Yang Wen Li
Yang Wen Li

@C7 不可以。但如果清晰讓全世界傳媒看到,我們只是圍黑警,亦只有黑警用有殺傷力的武器攻擊市民……輿論壓力就完全不一樣。

8 个月 前
大貓B
大貓B

吳明德教授講政治太偏於主觀,不及講金融經濟有水準

8 个月 前
sarahho100
sarahho100

昨晚情形似宵禁,九點幾十時就陸續無巴士無地鐵東鐵西鐵,成街都是人搭唔到車,唔知政府是乜野意思?

8 个月 前
sarahho100
sarahho100

10% 即是一成,卻說成十成即是 100% 燒傷,全心嚴重性事件,欺騙市民認真無恥

8 个月 前
ANDY LI
ANDY LI

1922 年既法例,緊急法 係俾港督用!1997 後已經冇港督,林鄭真係有權??

8 个月 前
ANDY LI
ANDY LI

@Ngan Ice 法官只需要中立,判林鄭有冇 違憲 , 但昨晚嗰兩位申請人仕好似講唔倒重點!

8 个月 前
Ngan Ice
Ngan Ice

其實係擔心禁蒙面法是第一步,因為不雖要經立法會,之後個毒娥唸其他毒計,個官有冇唸呢點。

8 个月 前
ANDY LI
ANDY LI

@Ngan Ice 我覺得係昨晚嗰兩位,講唔倒個重點俾法官聽!重點有兩個,1) 林鄭不是港督,2) 基本法講明林鄭冇立法權!根本就唔需要爭論 蒙面 合唔合理 !

8 个月 前
Ngan Ice
Ngan Ice

昨晚個咩官咁判,林鄭毒娥不是港督。

8 个月 前
sarahho100
sarahho100

蒙面法最想天眼可以影到示威者的樣貌以便秋後算帳,或者過關中國便可以即時被捕或控以叛國罪

8 个月 前
羅生
羅生

現在争就争在文王用刀和桀紂用刀、請明白虽同是刀實是有仁和不仁、是和非的區別,桀纣用刀時時属邪恶。

8 个月 前
Alice Tang
Alice Tang

好多單施政夾硬嚟,仲未知死,行政會議成員全部應該攞去處决!

8 个月 前
jessami liang
jessami liang

廢柴,唔好扯到幾十年前啦!講緊依家,你班仆街淨係識講舊屎,香港依家畀你哋搞到變臭港啦

8 个月 前
牆國跪族
牆國跪族

轉 #原來係想消滅香港的第四權! 以下文章很有意思,值得思考。 香港人還未分清蒙面法要打去邊個位﹑對自己有幾不利! 首先呢個條例表面話係針對抗爭者,實際唔係。 香港法院判刑,多數係同期執行,而蒙面法最高只罰一年,而俾警察拉左,最少都衰非集/襲警以至最重暴動,條條都大過蒙面法,即是話蒙面法刑期都會被遮蓋,而拉唔到的依家冇樣去認,條件上係冇變動過。 但港共真正想打擊嘅係第四權,即係記者 ! >> 你要反蒙面法請先真正了解其背後的邪惡,你要反蒙面法請你講出其真正的邪惡,否則國際社會係無法理解你反對的原因。

8 个月 前
chaole ling
chaole ling

政府为達到目的、必用杀无赦、。香港警察可用饱暖淫欲法、对平民可用烧杀奸淫虐待法……因警察有需要、而且在火石电火生理上之间需要。

8 个月 前
Napoleon Li
Napoleon Li

殘暴共産黨只想要香港源源不絕的金蛋、幾萬億儲備歸自己富二代、三代! 幾百萭香港人, 殺無赦!

8 个月 前
MsChanwong
MsChanwong

葛珮帆「博士」 冇常識!十成皮膚燒傷…😳!用英文思考而講錯?主講者是君子,竟為她解說,令她不致太出醜.… 真可敬!👍🏻👍🏻👍🏻

8 个月 前
Wai Hung Law
Wai Hung Law

仁哥,克警未抓你? 緊急法出咗,人人自危

8 个月 前
FUNG WONG
FUNG WONG

三級燒傷分別: 一級:紅了痛楚沒傷口 二級:紅了有水泡有傷口超痛 三級:黑了沒痛沒感覺

8 个月 前
FUNG WONG
FUNG WONG

十成=熟哂 10%的二級燒傷 等於一隻手掌大細位置的紅腫有水泡的燒傷

8 个月 前
Name No
Name No

違反基本法,5O年不变以经变了。

8 个月 前
Rayna Lee
Rayna Lee

我想問你一向冇言論自由咩?冇民主自由?的確係變,係畀呢班 黃鼠狼各懷鬼胎 唆擺啲人做暴徒 攪到民不聊生, 你想這樣生活嗎

8 个月 前
JIM
JIM

可能怕蒙面超人

8 个月 前
Sand A
Sand A

一個沒面下不了台嘅政府班子不斷死撑, 樂見市民在街上互相撕殺沒完沒了, 搞到香港烏烟障氣, 搞到香港人憎恨中國及國企, 咁叫愛國愛港官? 呢個鬼政制可以繼續存在去害港人嗎?

8 个月 前
Jrjrjf Jzznjd
Jrjrjf Jzznjd

是暴徒把香港搞得乌烟瘴气。

6 个月 前
Lee Annie
Lee Annie

戴大太陽眼鏡草唔草蒙面,佢想做武則天

8 个月 前

下一个

【玩完絕交】破冰遊戲!Who most likely to!!

19:32

頭條新聞:第16集-全力支持

21:38

頭條新聞:第16集-全力支持

RTHK 香港電台

意见 439 606

卡通貓怪物 【動畫解說】

6:30

卡通貓怪物 【動畫解說】

靈佑奇談 by 腦洞大開

意见 98 465