寶石Gem《野狼Disco》官方高畫質 Official HD MV | Disco Alaskan Wolves

 • 添加 个月 前

  YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-

  持续时间: 4:51

  ♬訂閱頻道聽更多好歌 Subscribe to our channel 👉 goo.gl/a0I1IG
  ✨ Chinese/English/Thai/Vietnamese subtitles were already added in Subtitles/CC on Settings.
  ✨ Besides, you can use Auto-translate after turning on subtitles to choose the language you want.
  Vietnamese Translation: Will Vu
  --
  🎈 FB facebook.com/yoyorock/
  🎈 IG instagram.com/yoyorocktw/
  🎈 LINE line.me/ti/p/@dfm2772u
  🎈 合作官網(數位音樂發行) yoyorock.com/
  --
  跟上老舅DD的節奏
  左邊跟我一起畫條龍,在妳右邊畫一道彩虹
  #寶石Gem - #野狼Disco
  作詞:寶石Gem
  作曲:寶石Gem
  ©颯娛國際音樂有限公司
  心裡的花 我想要帶你回家
  在那深夜酒吧 哪管它是真是假
  請你盡情搖擺 忘記中意的他
  你是最迷人噶 你知道嗎
  這是最好的時代 這是最愛的時代
  前面兒哪裡來的大井蓋 我拿腳往裡邁
  如此動感的節拍 非得擱門口耍帥
  我蹦迪的動線上面兒怎麽能有障礙
  大背頭 BB機 舞池裡的零零七
  東北初代霹靂弟 DJ瞅我也著急
  不管多熱都不能脫下我的皮大衣
  全場動作必須跟我整齊劃一
  來 左邊 跟我一起畫個龍
  在你右邊 畫一道彩虹
  來 左邊 跟我一起畫彩虹
  在你右邊 再畫個龍
  在你胸口比劃一個郭富城
  左邊兒右邊兒搖搖頭
  兩個食指就像兩個竄天猴
  指向閃耀的燈球
  心裡的花 我想要帶你回家
  在那深夜酒吧 哪管它是真是假
  請你盡情搖擺 忘記中意的他
  你是最迷人噶 你知道嗎
  玩兒歸玩 鬧歸鬧 別拿蹦迪開玩笑
  左手一瓶大綠棒兒 右手霹靂手套
  金曲野人的士高都給我往後稍一稍
  沒事兒不要聯系我 大哥大這沒信號
  小皮裙 大波浪 一扭一晃真像樣
  她的身上太香 忍不住想往上靠
  感覺自己好像梁朝偉在演無間道
  萬萬沒想到她讓我找個鏡子照一照
  歌照放嗷 舞照跳嗷
  假裝啥也不知道
  沒有事 沒有事 我對著天空笑一笑
  使勁兒拔了拔了前面兒
  社會兒搖的小黃毛兒
  氣質再次完全被我卡死哎呀我
  來 全場 一起跟我 低下頭兒
  左手右手往前遊
  捂住腦門兒晃動你的胯胯軸
  好像有事兒在發愁
  心裡的花 我想要帶你回家
  在那深夜酒吧 哪管它是真是假
  請你盡情搖擺 忘記中意的他
  你是最迷人噶 你知道嗎
  Ladies gentleman
  All the party people
  給你最勁爆的舞曲
  給你最搖擺的節奏
  Let's happy tonight
  今夜讓我們一起放縱
  全場的帥哥美女
  讓我看見你們的雙手
  這是DJ野 mc小龍
  歡迎蒞臨 野狼disco
  來 左邊 跟我一起畫個龍
  在你右邊 畫一道彩虹
  來 左邊 跟我一起畫彩虹
  在你右邊 畫個龍
  在你胸口比劃一個郭富城
  左邊兒右邊兒搖搖頭
  兩個食指就像兩個竄天猴
  指向閃耀的燈球
  來 全場 一起跟我 低下頭兒
  左手右手往前遊
  捂住腦門兒晃動你的胯胯軸
  好像有事兒在發愁
  時時刻刻你必須要提醒你自己
  不能搭訕
  搭訕你就破功了 老弟
  [PinYin Lyric]
  Song:yě láng Disco
  Singer:bǎo shí Gem
  xīn lǐ de huā wǒ xiǎng yào dài nǐ huí jiā
  zài nà shēn yè jiǔ ba nǎ guǎn tā shì zhēn shì jiǎ
  qǐng nǐ jìn qíng yáo bǎi wàng jì zhōng yì de tā
  nǐ shì zuì mí rén gá nǐ zhī dào ma
  zhè shì zuì hǎo de shí dài zhè shì zuì ài de shí dài
  qián miàn ér nǎ lǐ lái de dà jǐng gài wǒ ná jiǎo wǎng lǐ mài
  rú cǐ dòng gǎn de jiē pāi fēi dé gē mén kǒu shuǎ shuài
  wǒ bèng dí de dòng xiàn shàng miàn ér zěn me néng yǒu zhàng ài
  dà bèi tóu BBjī wǔ chí lǐ de líng líng qī
  dōng běi chū dài pī lì dì DJchǒu wǒ yě zhe jí
  bù guǎn duō rè dōu bù néng tuō xià wǒ de pí dà yī
  quán chǎng dòng zuò bì xū gēn wǒ zhěng qí huà yī
  lái zuǒ biān gēn wǒ yī qǐ huà gè lóng
  zài nǐ yòu biān huà yī dào cǎi hóng
  lái zuǒ biān gēn wǒ yī qǐ huà cǎi hóng
  zài nǐ yòu biān zài huà gè lóng
  zài nǐ xiōng kǒu bǐ huà yī gè guō fù chéng
  zuǒ biān ér yòu biān ér yáo yáo tóu
  liǎng gè shí zhǐ jiù xiàng liǎng gè cuàn tiān hóu
  zhǐ xiàng shǎn yào de dēng qiú
  xīn lǐ de huā wǒ xiǎng yào dài nǐ huí jiā
  zài nà shēn yè jiǔ ba nǎ guǎn tā shì zhēn shì jiǎ
  qǐng nǐ jìn qíng yáo bǎi wàng jì zhōng yì de tā
  nǐ shì zuì mí rén gá nǐ zhī dào ma
  wán ér guī wán nào guī nào bié ná bèng dí kāi wán xiào
  zuǒ shǒu yī píng dà lǜ bàng ér yòu shǒu pī lì shǒu tào
  jīn qǔ yě rén de shì gāo dōu gěi wǒ wǎng hòu shāo yī shāo
  méi shì ér bù yào lián xì wǒ dà gē dà zhè méi xìn hào
  xiǎo pí qún dà bō làng yī niǔ yī huǎng zhēn xiàng yàng
  tā de shēn shàng tài xiāng rěn bù zhù xiǎng wǎng shàng kào
  gǎn jiào zì jǐ hǎo xiàng liáng cháo wěi zài yǎn wú jiān dào
  wàn wàn méi xiǎng dào tā ràng wǒ zhǎo gè jìng zǐ zhào yī zhào
  gē zhào fàng áo wǔ zhào tiào áo
  jiǎ zhuāng shá yě bù zhī dào
  méi yǒu shì méi yǒu shì wǒ duì zhe tiān kōng xiào yī xiào
  shǐ jìn ér bá le bá le qián miàn ér
  shè huì ér yáo de xiǎo huáng máo ér
  qì zhì zài cì wán quán bèi wǒ kǎ sǐ āi ya wǒ
  lái quán chǎng yī qǐ gēn wǒ dī xià tóu ér
  zuǒ shǒu yòu shǒu wǎng qián yóu
  wǔ zhù nǎo mén ér huǎng dòng nǐ de kuà kuà zhóu
  hǎo xiàng yǒu shì ér zài fā chóu
  xīn lǐ de huā wǒ xiǎng yào dài nǐ huí jiā
  zài nà shēn yè jiǔ ba nǎ guǎn tā shì zhēn shì jiǎ
  qǐng nǐ jìn qíng yáo bǎi wàng jì zhōng yì de tā
  nǐ shì zuì mí rén gá nǐ zhī dào ma
  Ladies gentleman
  All the party people
  gěi nǐ zuì jìn bào de wǔ qǔ
  gěi nǐ zuì yáo bǎi de jiē zòu
  Let's happy tonight
  jīn yè ràng wǒ men yī qǐ fàng zòng
  quán chǎng de shuài gē měi nǚ
  ràng wǒ kàn jiàn nǐ men de shuāng shǒu
  zhè shì DJyě mcxiǎo lóng
  huān yíng lì lín yě láng disco
  lái zuǒ biān gēn wǒ yī qǐ huà gè lóng
  zài nǐ yòu biān huà yī dào cǎi hóng
  lái zuǒ biān gēn wǒ yī qǐ huà cǎi hóng
  zài nǐ yòu biān huà gè lóng
  zài nǐ xiōng kǒu bǐ huà yī gè guō fù chéng
  zuǒ biān ér yòu biān ér yáo yáo tóu
  liǎng gè shí zhǐ jiù xiàng liǎng gè cuàn tiān hóu
  zhǐ xiàng shǎn yào de dēng qiú
  lái quán chǎng yī qǐ gēn wǒ dī xià tóu ér
  zuǒ shǒu yòu shǒu wǎng qián yóu
  wǔ zhù nǎo mén ér huǎng dòng nǐ de kuà kuà zhóu
  hǎo xiàng yǒu shì ér zài fā chóu
  shí shí kè kè nǐ bì xū yào tí xǐng nǐ zì jǐ
  bù néng dā shàn
  dā shàn nǐ jiù pò gōng le lǎo dì

YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-
YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-

♬ 訂閱頻道聽更多好歌 Subscribe to our channel 👉 https://goo.gl/a0I1IG 🎙 數位音樂平台收聽 https://rock-mobile.lnk.to/WolfDiscoEH ✨ Chinese/English/Thai/Vietnamese subtitles were already added in Subtitles/CC on Settings. ✨ Besides, you can use Auto-translate after turning on subtitles to choose the language you want.

个月 前
L. K. J.
L. K. J.

抄襲,垃圾歌嘔心🤢🤮🤮🤮

14 小时 前
Gan Lin Nia
Gan Lin Nia

@Yip Leo 共產特色人,抄襲就是特色之一、不意外。 重點,香港語不標準。

天 前
Gan Lin Nia
Gan Lin Nia

香港語,為什麼有辦法那麼不標準?

天 前
3yexQSx
3yexQSx

@Ca O 首先the beat is free for non-profit purpose, ihakshi also showed prices for commercial use, 你觉得so hot a song他们敢不pay就用? 再有你去看看官方比赛的和其他的版本,都标有编曲:ihakshi,而这个台湾公司发布的没标,你们都来complain宝石gem不尊重ihaksi,这是找错对象了。 说唱本身就挺弱智,用别人的beat都不mix一下确实弱,但说唱音乐的编曲许多都是用现成sound track mix, 你也不能说这是抄袭,把编曲作词作曲混为一谈,就要攻击别人抄袭,这不是有病吗? 如果真是歌曲的词曲有抄袭,喷他一点没问题,但这么多人乱喷,真的丢人。

2 天 前
Ca O
Ca O

@3yexQSx 佢係define自己編定作都好,都唔可以將人整首音樂sound beat paste落自己首歌到,懶到連studio再錄bg都唔肯。 btw 咁做嘅話ok, 你都可以就咁用手機app去混youtube段sound然後再用editor app將你自己嘅sound track mix落youtube段sound上,即是說你都可以成為呢個大叔gem. 如果你能有種冒險侵犯版權的話,如果你道德上又唔喜歡尊重原創、尊重音樂,甚至是尊重其他語言的音樂的話。

2 天 前
Spartial
Spartial

抄人正垃圾

4 分钟 前
shing wai lee
shing wai lee

如果唔係字幕 我係完全聽唔明

23 分钟 前
Yip Louise
Yip Louise

giao哥666

57 分钟 前
Jason Ng
Jason Ng

抄人都抄得特別土😔

小时 前
Andy Au
Andy Au

心裏的花,我醒要die你回咖

小时 前
K T
K T

我真的很好奇, 他的整個製作團隊是沒有一個人會廣東話的是嗎?? 不然的話就是對作品的質量根本沒有任何要求的公司, 真不明白這歌曲憑什麼火 是因為有幾句不標準的廣東話就變神曲了, 真的很奇怪

2 小时 前
便哥
便哥

我吹你唔脹

2 小时 前
便哥
便哥

你好野啊!

2 小时 前
bill vong
bill vong

廣東話與80年代相連,因為廣東話文化,己經失去勢力

3 小时 前
Wing Wong
Wing Wong

(吔屎 )武漢的牠 我想你躝返回家 大陸話冇事架 知乸它是真是假 🤣🤣🤣

4 小时 前
sd sdf
sd sdf

很多人根本没听明白看明白这歌, 粤语模仿,其实是指以前几乎8090年代对港台文化的崇拜,包括歌里梁朝伟的描述,这种崇拜在大中城市现在很少见了,现在人说帅很少提梁朝伟了,现在学粤语歌也很少见了,在小城镇还是有的。现在这样唱就显得很土,很农村,很底层,包括社会摇,但这恰恰是这首歌想表达的,底层人民的快乐。 所以必须是粤语模仿,如果唱的标准还叫模仿吗?

5 小时 前
成成
成成

這女的很漂亮,長得有點像張曼玉

5 小时 前
Rubbish SBS
Rubbish SBS

Wtf...

5 小时 前
秋海堂Begonia
秋海堂Begonia

聽完普通Disco 過來聽 野狼Disco 差的十萬八千里

5 小时 前
zexing huang
zexing huang

我宁愿你去唱个普通话版 🌚🌚🙄

6 小时 前
zexing huang
zexing huang

患上尴尬症

6 小时 前
BCN BCN
BCN BCN

啲廣東話咁難聽, 唔識唱就唔好唱啦!

7 小时 前
Sly Pertijs
Sly Pertijs

看一群洋奴,拼命给洋人找版权,却对油管上这么多中国电影的盗版视而不见。 就觉得这个世界蠢人真多呀。

7 小时 前
麥當勞叔叔-
麥當勞叔叔-

所以人哋都係想捍衛廣東話,唔俾佢消失啫,笑人jm9

8 小时 前
sle Desimg
sle Desimg

土味盛世

8 小时 前
banana蕉蕉
banana蕉蕉

耳殘disco

9 小时 前
teddy Wong
teddy Wong

呢首歌富有中國色彩,倫不類嘅廣東話,大媽跳舞加阿燦Rap,Rap之前?參考一下嗶嗶嗶嘛

9 小时 前
zone9394
zone9394

無人唱會更好

11 小时 前
Ye Deng
Ye Deng

这首歌本来就是在回忆八零年代东北小城文化生活,既有对当年流行港台文化的致敬,也有对自己土味审美的调侃。不知怎么招惹了一帮重点跑偏的人来嘲笑别人的粤语发音,发音准了倒奇怪了……某些人心胸之狭窄,眼光之短浅可见一斑。

13 小时 前
Ye Deng
Ye Deng

黃祺豐 咱们有一说一,客观分析。粤语部分的前奏确实是COPY,应该是为了营造一种怀旧DJ的氛围,但整首主体是说唱。不过在在大家对版权如此敏感的当下,作者确实应该解释一下。

6 分钟 前
黃祺豐
黃祺豐

哈哈哈,所以就可以偷別人的曲,然后說自己的曲?

3 小时 前
葉孤強
葉孤強

冇令我失望,真係假野

14 小时 前
阿守Ashow
阿守Ashow

https://youtu.be/AsozyHE6OKE 這才是原作 偷beat,還要說是自己作的

17 小时 前
Fra Fra
Fra Fra

心裡的花,我想要鵰你那馬。

21 小时 前
ML chan
ML chan

禮係最美麗㗎,禮知道嗎⋯⋯唔錯都幾有趣😆

22 小时 前
123 a
123 a

為什麼抄完別人的歌還可理所當然po出來?(中國有甚麼是不抄外國的?)🤔 原曲:https://youtu.be/vFligGTMWZQ

23 小时 前
墮落天使
墮落天使

首歌奇奇怪怪,又唱普通話,又唱講東話

23 小时 前
yeung chunshing
yeung chunshing

舉報

23 小时 前
Nicole Lui
Nicole Lui

唱衰晒啲廣東話

23 小时 前
封封風
封封風

比賽的時候大家努力的在創作你在那邊找歌抄

天 前
llllSlipknotllll
llllSlipknotllll

D大陸毒蟲唔識中文字,所以要簡化先識就知佢地幾蠢,但估唔到 作曲 ,既意思係咩都唔識,以為買左版權就係佢地作,封閉既國家所生產出黎既自大傻閪,作曲同編曲又唔撚識分,比人笑就講我地國家有錢轉話題,9唔搭8,但中國當然有錢啦,咁多貪官,毒商人,臭人民,d錢全都是做傷天害理既野而得到,以前大陸咁多災害,都係利用香港人既同情心去捐錢, 而家大陸有錢就笑我地香港人窮,哩d咁仆街既野係大陸人先做得出,所以香港人窮係正常~因為我地做人光明正大,問心無愧,窮又如何?,萬般帶不走 唯有業隨身.

天 前
DATFAI
DATFAI

所以 宜家直接用人地beat都可以唔使標原作者 仲可以直接變成自己作ge🙄大陸style

天 前
Dude Random
Dude Random

Interesting

天 前
Chow Stephen
Chow Stephen

中国人民共和国著作权法》 第二十九条 出版者、表演者、录音录像制作者、***台、电视台等依照本法有关规定使用他人作品的,不得侵犯作者的署名权、修改权、保护作品完整权和获得报酬的权利。 第三十七条 使用他人作品演出,表演者(演员、演出单位)应当取得著作权人许可,并支付报酬。 复制过来的

天 前
五毛他爹
五毛他爹

谢特阿噗,你们评论说普通话可以吗?实在不会就用英语。

天 前
Dươn 《200》
Dươn 《200》

Trung Quốc bắt chước Việt Nam

天 前
yip
yip

其實他不應該作曲那裡寫自己名字,詞就沒有問題。可能寶石gen喜歡廣東話文化才用粵語唱那段,我個人感覺冇乜所謂,喜歡就聽,不喜歡就不要聽好了。

天 前
Gan Lin Nia
Gan Lin Nia

香港語,為什麼有辦法那麼不標準?

天 前
Sung Kwong Man
Sung Kwong Man

乜撚野歌詞黎嫁………

天 前
Jack杰
Jack杰

我是覺得這胖子舞步挺不錯

天 前
yulin
yulin

抄啊抄,抄啊抄 抄完赚钱我骄傲

天 前
Puiman 00
Puiman 00

不要抄襲,請尊重原創者

天 前
F Kang
F Kang

我就说词填得这么弱智的怎么可能会写歌,原来是拿的别人的曲。

天 前
Jii Ii
Jii Ii

作者不是山东的吗

天 前
Kevin Lau
Kevin Lau

大陆人就是不要脸,抄袭美国人技术,抄袭别人歌曲,所以在国际上中国名声已经臭了,人人喊打,活该,打的好

天 前
ginte 235
ginte 235

It’s another china copycat song DIMMI https://youtu.be/vFligGTMWZQ

天 前
Wing Sze Leung
Wing Sze Leung

大陸人真係好鍾意抄襲

天 前
Davis Jane
Davis Jane

这应该不算抄袭吧,这首歌在网易云和qq音乐里都标注了源beat作者了啊,而且这歌现在这么火,宝石不可能不买版权啊,那不是送人头嘛

天 前
F Kang
F Kang

他把作曲写自己,编曲写原作者啊,你没看清楚?

天 前
straighttalk fu_
straighttalk fu_

我们中国支持抄袭 我们中国就是牛逼

天 前
lalahahasasa xxx
lalahahasasa xxx

抄襲別人的歌,一點羞辱心都沒有。歌詞又有問題,請不要唱廣東話。自以為自己有音樂才華,其實只是自欺欺人,大家一起舉報他。不用多謝有份舉報這影片的所有人,因為你值得被舉報。

天 前
Mr.Lock
Mr.Lock

0:23 已經有別人編曲的Producer Tag

天 前
annoymous
annoymous

Mr.Lock 攞免費嗰啲來用🤣

小时 前
Jacky C
Jacky C

分析一下抄襲問題,其實呢督野客觀黎講,唔算抄襲。 有水印無問題,可以當係幫人宣傳,或者留住以為好聽。 無作曲嘅credit都無問題,可以當買左,自己可以落埋版權。 但係有人話呢條友係編曲,唔係抄襲,針對編曲呢個point,呢個有d低能,寫自己編曲就係編曲拿? 編曲意指將原来的聲樂或器樂的演出形式改變為其他演出形式。 但係聽翻原本個beat,根本就無改變,都係鼓點節拍電子樂,咩都唔搞,加d人聲就話自己編曲真係有d牽強。 就算以上論點都覺得有矛盾,都唔可以否認rap 果d詞好無厘頭,為押韻而押韻,普通話四個音調,咁容易押,都可以填埋d咁嘅詞。 同埋副歌係廣東話聽黎好弱智。

天 前
ka wang Chu
ka wang Chu

抄襲狗

天 前
Unheilbare _UN
Unheilbare _UN

嘩~填詞嗰個真係......不得了,ching你邊間教會㗎?

天 前
SmilinGloria
SmilinGloria

不是一般的難聽,土爆

天 前
M
M

Better clarify if this is the untagged version.

天 前

下一个

野狼disco - 寶石gem

3:11

野狼disco - 寶石gem

tomzni

意见 286

山河圖 - 寶石gem

3:22

山河圖 - 寶石gem

tomzni

意见 60

宝石Gem、陈伟霆  野狼disco 完整合唱版MV 这个版本的MV太爆炸了

4:01

宝石Gem 陈伟霆 - 野狼Disco

4:01