城市論壇:雙胞委員會 合法不合法 立會秘書處 中立不中立(How to evaluate the decisions made by LegCo two camps and the secretar

 • 添加 年 前

  RTHK 香港電台RTHK 香港電台

  持续时间: 47:07

  台上嘉賓:
  黃宏發 前立法局主席
  Andrew Wong Wang-fat
  Former President, LegCo
  馬逢國 立法會議員
  Ma Fung-kwok
  Member, LegCo
  毛孟靜 立法會議員
  Claudia Mo Man-ching
  Member, LegCo
  梁家傑 立法會議事規則委員會前副主席
  Alan Leong Kah-kit
  Former Deputy Chairman,
  Committee on Rules of Procedure, LegCo

  主持:蘇敬恆
  舉行地點:維多利亞公園
  到達時間:中午12時至下午1時

  (港台電視31及facebook live現場直播)

kaihei chan
kaihei chan

为什么有些人每次都在,而且每次都有发言机会?

9 个月 前
So kei Ng
So kei Ng

T

11 个月 前
Edward Shi
Edward Shi

泛民派 别叫民主派 不是反对政府就是民主 这次反应很激烈啊 真不排除配合美国大贸易战 如果有无辜百姓因此发被捕发动示威 我赞成 目前一个修法没有那么严重 我感觉是美英养的狗借题要发挥了

11 个月 前
kkpp chan
kkpp chan

香港加油!支持香港人民!12/6加油加油!

11 个月 前
wen song
wen song

一国两制成功说不定还真能有一两个试点城市自己自制,港独这么一闹看似要争取“自由”但是却促进了国家坚决恢复一制的决心。五十年后必定不会再允许香港乱来了。香港民众还想保持原有制度,对不起办不到了,要怪就怪这帮捣乱的泛民。

年 前
Daming Liu
Daming Liu

i do illegal business dont touch me ... i think ... what else ... using people who dont know much as a thread to the govt ... well dont touch me ....

年 前
用愛發電用心詐騙
用愛發電用心詐騙

毛掹净…

年 前
Sunny Tsang
Sunny Tsang

主持人不公,偏幫建制的人馬後炮,容許馬xx長時間不停說廢話,其他人想講就說時間到,幫得太遇明顯,最好換主持人。這裏也有不公的主持人,何況立法會。

年 前
wen song
wen song

一国两制,五十年不变。制度可行还能继续延续一国两制。可是港独分裂之心不死,五十年一到立即一国一制,港独就使劲作!

年 前
David Lo
David Lo

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《18樓C座》 李鈞鴻:「呢度咁多黑人,班小反唔掃下佢?」 蘇浩洋:「無辦法!香港地方細,難民多,連去商場女廁所都幾乎要排隊,如果出手重,香港恐怕會變成當年的喜靈洲。」 林月屏:「所以每隔若干年月,班黑人就集体出來冧一次,爭取權益。」 李興明:「爭取權益有很多方式,例如:示威遊行,黑金政治,不一定要勇武抗爭。」 曾漢棠(虛偽地):「身為警察,眼白白看見這麼多無辜的青少年男女被踢入黑社會,我都覺得好遺憾!」 ——主日前夕吉時

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《18樓C座》 李鈞鴻:「呢度咁多黑人,班小反唔掃下佢?」 蘇浩洋:「無辦法!香港地方細,難民多,連去商場女廁所都幾乎要排隊,如果出手重,香港恐怕會變成當年的喜靈洲。」 林月屏:「所以每隔若干年月,班黑人就集体出來冧一次,爭取權益。」 李興明:「爭取權益有很多方式,例如:示威遊行,黑金政治,不一定要勇武抗爭。」 曾漢棠(虛偽地):「身為警察,眼白白看見這麼多無辜的青少年男女被踢入黑社會,我都覺得好遺憾!」 ——主日前夕吉時

年 前
Krujana Kruajana
Krujana Kruajana

快啲通告 跳犯條例

年 前
好一朵美丽的茉莉花
好一朵美丽的茉莉花

香港这些小毛孩被民主派洗脑已经差不多了

年 前
MARK CHOI
MARK CHOI

林鄭騙子

年 前
铜锣湾阿南
铜锣湾阿南

我好想知道,衝鋒豬,如果2028共產黨依然無事,他係唔係上吊自盡吧?不過我都好懷疑,他看唔到咯。

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

眾所周知,逃犯例一旦通不過,特區政府又會被嘲笑為跛腳鴨政府,(樹仁區志堅)

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

唉!而家呢個政府,就黎唔係政府,同D黑人玩埋一齊,

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《黑白道》 曾漢棠:「1973年,國防部長林彪策劃571工程,事敗墜機內蒙古溫都爾汗大草原,與妻子葉群伏屍荒野,有人懷疑林彪是國內三合會在中共的內奸,可得聞乎?」 彭淑敏:「哼!姓林這小子豬油蒙了心,膽敢背叛毛澤東?!即使他真的是三合會的大哥又如何?三合會有甚麼了不起?」 ——Friday

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《新加坡毒品問題真相》 新加坡政府的總理是李顯龍,他有華人血統,新加坡禁食香口膠,用意是防止香口膠成為煙仔的代用品,又禁止學童飲可口可樂,用意則是因為吸毒的癮君子,格外鍾意飲可樂,不飲可樂就會口乾口渴,

年 前
jimmy jim
jimmy jim

這個正垃圾主持·這個电台要解散'存在都是垃圾电台、

年 前
jimmy jim
jimmy jim

現時的人都变了·還要提幾十年前英国佬的年代、回歸都廾幾年·不依現在的中國香港特区來辦事、還搬英國的制度就去英国吧、香港的立法會由一些自稱就合法、那麽其它社團自稱都合法、這個社會的法律架構應該解散·每次下下都以英国法例下·香港就要解散和棄了再引正香港和中国法律、英國佬殖民時代都成過去、英国都没落要在香港用害死香港、香港的司法界到了黑社會的黑法律地步'叫人去破壞社會就輕判·那些学生去破壞就 重判·這是法律真啼嗎?梁家傑將事非黑的说到白的在香港人心中都知道這人的差到提也吧?這位黄法發身為前英時期的議員、每次都提的英国殖民的議員老人寻 舊路回去英国的路、為什麽他老到唔提英国佬有对香港人公平嗎?

年 前
V老篤
V老篤

犯了法就要受法律制裁… 只驚大陸香港不會進步…

年 前
wenquan liu
wenquan liu

香港可能会成军事缓冲区!乱啦!继续乱啦!

年 前
刘生
刘生

把台杀人犯当危险人物关起来,相信全世界是人类的人都会支持的。

年 前
刘生
刘生

主要内大小官权报复,心太可怕了,它说一,你解释二就叫犯法。

年 前
L M
L M

由於法律制度不健全, 太可怕了!

年 前
刘生
刘生

主要内无论大小有权之人,一但想要的,根本不按法办事,自己说了,一条龙支持,势大为王,这是我所承受的所实与所见所闻。就说听话吧,就是不听话,你就犯法,。就是应该让这些当官的与子女,亲人胡作非为,无恶不作,。不让,不送,不听就叫犯法,这就是说大小官权思想标准。

年 前
Yuk Sum Lau 呢個真腦賤,應該比共產黨剷晒他家園,白痴大陸仔。
Yuk Sum Lau 呢個真腦賤,應該比共產黨剷晒他家園,白痴大陸仔。

民建聯最橫行霸道野蠻行為,全香港人有目共睹。

年 前
Yuk Sum Lau 呢個真腦賤,應該比共產黨剷晒他家園,白痴大陸仔。
Yuk Sum Lau 呢個真腦賤,應該比共產黨剷晒他家園,白痴大陸仔。

點解共産黨的狗咁笨,真係唔知佢講乜,講到一舊舊。

年 前
Yuk Sum Lau 呢個真腦賤,應該比共產黨剷晒他家園,白痴大陸仔。
Yuk Sum Lau 呢個真腦賤,應該比共產黨剷晒他家園,白痴大陸仔。

死狗,唔知講乜9

年 前
Barry Ko
Barry Ko

為何發通知開会時間, 會和不中立有關? 都未開會發言, 都未知誰發什麼言, 如何对他的言論支持不支持而定時間? 學生们, 如果畢業礼改了期, 畢業生都因此不出席, 我不明為何有人還進行畢業礼, 等所有人到不是更合情合理嗎? 你希望你的学校如此亂嗎? 你希望香港如此亂嗎?

年 前
L M
L M

@Barry Ko If the 秘書處 has done so, in accordance to the participants' political backgrounds, it is easy to foresee who's and who's supporting or rejecting the redefined proposals. Knowing how to play politics is a must for each politician. Of course, it would also depend upon the quality, professional background and experience of every participant.

年 前
Barry Ko
Barry Ko

@L M Did anyone notified 秘书处 to issue a third notice, that the meeting again was rescheduled back to the old time? If not, members whom have the right to show up will not. Procedure mistakes had nothing to do with 中立.

年 前
Barry Ko
Barry Ko

To me, one should clear up with 秘書 and resolve the meeting time first instead of simply neglecting the postponment anouncement of the meeting , and then blame them later, with a wrong excuse of whether neutal or not.

年 前
Barry Ko
Barry Ko

@L M So my understanding is 秘書處 did issue the agenda, else whow come all member knew the meeting was postponed to saturday?

年 前
L M
L M

@Barry Ko 秘書處 should follow the Procedure of Meeting(s) by forwarding an Agenda (i.e. a list of items to be discussed at a formal meeting, and may also have to attach the necessary documents for members perusal) to all parties in advance and to provide a secretary to attend the meeting. If the 秘書處 failed to follow the procedures, that 秘書處 may possibly be blamed they have acted in a manner of "Unfair execution of their secretarial duties and so forth". Primarily from the posted video, 秘書處 staff obviously did not distribute papers to all members. Therefore, they are obliged to provide their reasons and explanations.

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

紅外線,不可不防

年 前
kitkit lee
kitkit lee

做主持人點可以有自己立場 主持人嘅責任係令個會流暢

年 前
kitkit lee
kitkit lee

城市論壇 已經大不如前 主持偏幫 講者側埋一邊 有乜可能泛民三個 建制一個咁咪即係畀人圍攻

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

華樂老板小腿外側有紋身,疑似孫悟空腳踏七色彩雲,

年 前
Bulooo Mister
Bulooo Mister

啲支持修例觀眾人士咩學歷大家都知啦⋯ 一目了然,中學都唔知畢咗業未。

年 前
L M
L M

咩學歷可以有! 建制派幾個都有博士學位 from Tobo China or Fake Overseas Uni. 啲支持修例觀眾人士可能是博士 tim.

年 前
I'm not afraid
I'm not afraid

多謝港台製作部同事每星期在維園的辛苦努力!多謝蘇敬恆、梁家傑、毛孟靜和所有民主派議員!

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

關心光復論壇,多謝關心! @I'm not afraid

年 前
I'm not afraid
I'm not afraid

@sam fung Cheung,不是同情,而是關心,你咁都分唔出?我知道你有糧出,你顧下自己好過啦!

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

人地有糧出架,駛您同情呀?!顧下您自己好過啦! ——楊

年 前
Hok Him Yeung
Hok Him Yeung

毛婆好恐怖。出賣香港人。好慘。

年 前
Bulooo Mister
Bulooo Mister

點出賣?可唔可以詳細講下?一千字唔該

年 前
HK cheungSUNmei
HK cheungSUNmei

Hok Him Yeung,真係關你事㗎!我都係同你講事實啫!

年 前
Hok Him Yeung
Hok Him Yeung

又關你事?哈哈!我講事實啫!

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《法相唯識》 張漢釗居士:「呢個世界決唔會是客觀地獨立存在的,唯識所現架,識起呢個世界就起,識變呢個世界就變。」

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

臣跪對:油麻地圖書館將於2020年搬走,中國政治要改革,中國人要建立民主均富的社會主義制度,謂宜先由民建聯成員以個人獨立身份,參加中共香港支部,樹立黨內民主,民主黨及其外圍同路人則充當反對派的角色,監督立會建制派和行政機構,促使民主普選之風內發外鑠,選賢與能,講信修睦。 ——冬冬

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《老子道德經》精選: 知其白,守其黑;知其雄,守其雌。 ——鄺國強教務長

年 前
CHERRY LONG
CHERRY LONG

11:30前後,條友開始誤導大家!!!

年 前
Sandra Lie
Sandra Lie

支持香港成為逃犯天堂,否則富豪走資香港就慘了

年 前
L M
L M

Good, you support and admit 香港是你的逃犯天堂.

年 前
Bulooo Mister
Bulooo Mister

你好似將成件事倒轉講,商界支持咩?咩叫成為逃犯天堂,點解呢句話係修例前十幾年到家陣無人提過?廿年香港都係逃犯天堂,你家陣先醒覺?乜你咁蠢既,點解新聞無報?社會廿年來無關注?回應下啦!

年 前
Kinlok Chan
Kinlok Chan

39:33 好好笑

年 前
L M
L M

那女人講垃圾笑話, 亂7噏!

年 前
Man Chak SO
Man Chak SO

法案委員會中建制也好,民主也罷,好好坐下來談,不要像流氓那樣打架,真噁心

年 前
廢青專業戶
廢青專業戶

港独电台,苏狗主持,豪无意义的论坛

年 前
廢青專業戶
廢青專業戶

同你的做狗的讲话都嗮气

年 前
廢青專業戶
廢青專業戶

i dont see what going on with you

年 前
L M
L M

If you don not like it, do not watch it!

年 前
廢青專業戶
廢青專業戶

需要抵毁?好明显了。占中九子都搞特辑节目神化啦,睇来又收黑金做野了

年 前
Chiming Wong
Chiming Wong

电台都乱港。哈哈哈

年 前
I'm not afraid
I'm not afraid

@Chiming Wong,請你唔好抵毀港台,港台係我哋香港人嘅良心電台。

年 前
Chiming Wong
Chiming Wong

香港纳税人养垃圾台,一个立法会议员叫老公收黑金无罪,成批垃圾。

年 前
kwokkeung chau
kwokkeung chau

海闊天空-眼高日低    詞: 2019-5-14認知障礙+老人痴呆 今天我,初夏裡看送中過, 懷著冷漠了的心窩食四方, 懵懂裏追趕,立會分不清送蹤,天空海闊屠豬犯,可會變(誰沒在變), 多少次, 迎著冷眼與嘲笑,從沒有建制過心中的理想,一剎那若話,若有所得的感覺,不知不覺已淨化,水裡愛(誰明白我) #原諒我這一生不知所謂愛白象, 也會怕有一天會無沙,背棄了膠倚,誰人都可以,那會怕有一天指出賣講,仍然自由自我,永遠高唱我歌走遍鄉里,repeat # 背棄了理想 誰人都可以 那會怕有一天指出賣講, repeat #  明rap:-【13日 21:35 更新】石禮謙晚上透過立法會秘書處發出聲明,稱自己獲授權決定修訂《逃犯條例》法案委員會的會議日期、時間及地點,並主持委員會主席選舉。他稱條例草案已提交立法會逾一個月,仍未能開始審議,他認為法案委員會「應盡快開會選出主席,不應再拖延」,呼籲委員「以務實、和平、理性的態度出席會議」。 【 16:42 】由建制派石禮謙主持的修訂《逃犯條例》法案委員會,將在明早(14日)8時半再次開會。23名泛民議員發聯署信,呼籲石禮謙取消有關會議。民主派會議召集人毛孟靜其後在fb貼文,稱曾跟石禮謙談及明天開會事宜,「他答了我一車子的話,但堅持係私人對答,不可複述」。 泛民議員稱,由石禮謙主持的法案委員會,成立及過程並不合憲,引起社會上及議會中重大反響、爭議及撕裂,為免衝突再起,石禮謙應考慮取消明日會議。 民主派會議召集人毛孟靜其後在fb貼出跟石禮謙的合照,附文引述石禮謙表示:「多謝你嗰日(上周六,11日)保護我(進入會議室4)」、「我最擔心(當日曾激動勸說他不要開會的民主黨主席)胡志偉(嘅安全)。」毛孟靜在帖文表示,曾問候石禮謙心臟情況,引述對方「拍拍心口哈哈笑:Very well(十分好)!」毛孟靜提及,兩人有談及明日開會事宜,她懇請石禮謙取消建制派的會議,「他答了我一車子的話,但堅持係私人對答,不可複述」。毛孟靜帖文未交代跟石禮謙這次會面的時間,只在文末hashtag「#真係放假都要返工」。由民主黨涂謹申任「主席」的法案委員會,已宣告明早8時15分在同一會議室開會。涂謹申及石禮謙分別主持的法案委員會,上周六(11日)亦在同一個會議室召開會議,結果爆發衝突混戰近4小時,雙方都有議員報稱受傷。

年 前
李傑
李傑

大家唔好幫襯一間叫FAC嘅健身中心,絕對係黑店中的黑店

年 前
KK king
KK king

企起身啦,香港人,已經俾班無賴建制狗搞垮啦。

年 前
Joe Law
Joe Law

我對毛婆婆態度非常討厭.人未講完急不及待挿咀,超低水準

年 前
27 Devil
27 Devil

而家無綫都冇得播城市論壇同頭條新聞。

年 前
L M
L M

@27 Devil I trust most of us knows how to filter CCTVB interviews with those 親中既法律學者唔係湯嘉驊就係梁美芬 who have twisted the meanings and definitions by picking up every word from China. Please forgive me have to write in English because I do not know how to write Chinese characters because I am not good at writing Chinese. I am still a learner!

年 前
27 Devil
27 Devil

@L M 無線新聞真係好cctvb, 訪問親既法律學者唔係湯嘉驊就係梁美芬,先播泛民講既野後再播建制既反駁亦是係無線新聞常見。

年 前
L M
L M

HKTVB now = CCTVB. I haven't watched CCTVB for months.

年 前
GG G
GG G

老巫閪 老巫閪 老巫閪 老巫閪 老臭閪 專食洋腸嘅老妖精

年 前
Felix LAU
Felix LAU

港人港审先符合一国两制,港人港治。

年 前
Austin Cui
Austin Cui

呵呵,泛民就是一群汉奸,西方帝国主义的代言人!

年 前
Felix LAU
Felix LAU

现在立法会建制派人多了,我这个大陆人担心香港这个法治社区在不久的将来会变成人治社区,建制派罪孽啊!他们的子孙后代会在18层地府下被毒刑拷打。

年 前
Felix LAU
Felix LAU

@Sandra Lie 不需要扮,本来就是。

年 前
Sandra Lie
Sandra Lie

Felix LAU 你冒充大陸人?

年 前
Peace Asia
Peace Asia

梁伯👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🏅

年 前
jjwenda
jjwenda

共產黨員馬逢角

年 前
李洪君
李洪君

我支持通過《逃犯引渡條例》!!

年 前
say ing
say ing

祝你第一個畀人屈罪北上

年 前
狗賊肃药元
狗賊肃药元

涼爪杰🐕贼。巫曼静潑婶骂街。

年 前
NAI HON Cheung
NAI HON Cheung

支持發叔,Miss Mo

年 前
AC AC
AC AC

爛閪巫婆🦀👄💩,收聲啦🐶👎🖕🎗。

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

南豐中心大家樂本月19日星期日上午11點正開始營業,歡迎福來村街坊光臨指導,曷勝

年 前
AC AC
AC AC

巫婆,狀掍傑衹會死撑混淆視聽,為拉布狡辯。2位咪當香港人傻啦。尊重今天討論主題啦,2位咪亂嗡啦 ?🐩🐕💩

年 前
港人反送中
港人反送中

狗奴才死返大陸啦

年 前
港人反送中
港人反送中

馬 生出狗口

年 前
AC AC
AC AC

巫婆上口👄下道🦀,奇臭無比。🐩👎🖕🎗

年 前
AC AC
AC AC

狀棍傑又廢嗡?你忘記是前垃圾議員🐶💩👎🖕🎗

年 前
AC AC
AC AC

巫婆靜,野蠻兼無禮,妳才是真正的八婆,唔死都無用 。送多妳一樣,泛民臭閪一隻,議員喎,呸。💩🦀👎🖕🎗

年 前
AC AC
AC AC

泛民非建制政棍們刻意製造混亂,害港禍民,必須負上刑責,以警效尤。👎🖕🎗

年 前
港人反送中
港人反送中

狗奴才死返大陸啦

年 前
Lau Kit kum
Lau Kit kum

馬逢國心藏宏量。正。一對两個利齒的對手。仍然鎮定非常。不卑不亢。這題目真傷人理性。看到胡志偉哭求。我

年 前
L M
L M

該主題已經提前通知馬逢國。 但是,他無法回答這些問題! 讓人們懷疑他的能力. 我相信保皇黨應該有人能比馬逢國更好. 他應該下台, 讓那些有能力的人做 !!!!

年 前
L M
L M

@ma ma chan 我相信每個人都喜歡你的態度. 如果每個人都表現得像你的態度,擅長溝通, 保持與他人的溝通; 那黨就會有很大的變化; 變好了。

年 前
L M
L M

我相信每個人都喜歡你的態度. 如果每個人都表現得像你的態度,擅長溝通, 保持與他人的溝通; 那黨就會有很大的變化了。

年 前
L M
L M

@ma ma chan Thanks for your understanding. 曾先生確實是个天才, 足智多谋, 退休後, 再沒有人才了!!!! 其實不是因為會員的素質,而是因為黨的政策!

年 前
ma ma chan
ma ma chan

@L M 没有人才是事实!但人多啊!人多虾人少實在不好意!民主党人才个个是!但小猫三四只我都觉得有D可怜!这样说有D过!但这是回复你说的!

年 前
sam fung Cheung
sam fung Cheung

《基督書院》 肯塔基家門口有兩盆龍缸,一盆在左邊,一盆在右邊,缸裡載滿坭沙,肯塔基好好力,輕而易舉就舉起兩盆龍缸,從這裡走到那裡,臉不紅,氣不喘,張德蘭笑著說:巴閉喇! --Anno Domini

年 前
港人反送中
港人反送中

反對立法[逃犯條例], 反對立法

年 前
Lau Kit kum
Lau Kit kum

我希望胡志偉。同李慧琼對話。將這個案講请楚

年 前
L M
L M

@MIC TAM Viewed it. 睇到建制如何詞窮理屈 ... x2 !

年 前
MIC TAM
MIC TAM

youtube有條片係港台邀請楊岳橋對周浩鼎, 可以睇到建制如何詞窮理屈.

年 前
man wing Kwan
man wing Kwan

其實証明泛民個會是否合法?好簡單,如你們泛民通過你們想過的法例,如果政府成認的話,就係合法,否則就係非法,毛婆,講貢多,係冇用。

年 前
梁杰
梁杰

在下支持馬逄國!

年 前
港人反送中
港人反送中

毛姨姨 等發叔講埋先啦,你唔好插嘴啦, 因為發叔所講嘅論據好重要㗎

年 前
Lau Kit kum
Lau Kit kum

黃生講真話及公正。

年 前
Lau Kit kum
Lau Kit kum

我認為有理些好的。两方都有理。

年 前
Lau Kit kum
Lau Kit kum

毛乂好恶。聲大咬牙切齒。何必呢?

年 前
BON LAI
BON LAI

巫婆,袋巾,你當全港市民盲嘅咩? 你班飯民強詞奪理,讓你們撗行又如何?下屆相信一半消失手無影嘅喇。

年 前

下一个

時代的記錄 - 鏗鏘說:倪匡-無非是這樣

52:08

My Room Tour | Dixie D'Amelio

6:37

My Room Tour | Dixie D'Amelio

Dixie D'Amelio

意见 1 314 707

黃毓民:唉,同我講語法?

06:23

黃毓民:唉,同我講語法?

Messiah2048

意见 83 000

頭條新聞:第16集-全力支持

21:38

頭條新聞:第16集-全力支持

RTHK 香港電台

意见 165 000

TVB NEWS無綫新聞|2020年5月29日|

39:16

TVB NEWS無綫新聞|2020年5月29日|

無綫新聞 TVB NEWS official

意见 39 000

時代的記錄 - 鏗鏘說:夏佳理 - 收放之間

51:50