〈職人吹水〉 靚 芋頭係要咁樣揀 椰汁芋頭排骨煲Boiled pork ribs with coconut juice 中英文字幕

Sandra Chan
Sandra Chan

Chef, I’m learning a lot from your videos . Thank you ! 🙏🏻

3 个月 前
職人吹水
職人吹水

Thank you

3 个月 前
so fong tong
so fong tong

🌟師傅無意中發現到你個視頻,真係獲益良多,感謝你無私付出

4 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝支持

4 个月 前
anita lailai
anita lailai

請問排骨最好食又林又滑要買邊部位先啱?

5 个月 前
職人吹水
職人吹水

新鮮排骨買腩排 或飛牌 急凍排骨一般都係會比較諗滑

5 个月 前
Cheung Wan
Cheung Wan

師傅,為什麼要淋酒在蓋面,有點嘥的感覺

5 个月 前
職人吹水
職人吹水

點解出街食飯 早啲煲仔菜會咁好味 其中之一個原因 咪就係呢樣 睇一個視頻不單止有廚藝嘅基本功 仲可以學識餸菜嘅認知 有出街食飯你咪知道 多謝收睇

5 个月 前
Kane Beller
Kane Beller

谢谢星星师傅,难怪之前我买的芋头不粉,我以为是买越重越好😄

5 个月 前
職人吹水
職人吹水

芋頭一定要輕身

5 个月 前
Sandy Tam
Sandy Tam

星星師傅,點解要淋紹興酒落煲蓋?

5 个月 前
職人吹水
職人吹水

增加香味

5 个月 前
LTH 249
LTH 249

請問 如果落生粉醃排骨之後才落調味料的話,為何煎既時候會黐獲?

5 个月 前
職人吹水
職人吹水

煎排骨時候 要燒熱隻鑊 落排骨收細火煎一分鐘 期間唔好旭排骨 你再重複 睇過條片一次 就明白 多謝留言

5 个月 前
Edward Cheung
Edward Cheung

潮州人的智慧,炆芋頭相香,可加入五香粉,但切忌過量。棷汁才是主角。

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝分享

6 个月 前
陳桂珠
陳桂珠

現在天時吃芋頭最正

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

係呀 而家芋頭最好食

6 个月 前
Bobby Corgi
Bobby Corgi

冬天最好食這個了!😃😄😀😛😜😝 師傅,我等待你的大食會。。。😋😋😋

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝

6 个月 前
hou hou hou
hou hou hou

想問唔加水加湯煮 加豬骨湯定雞湯好

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

可以落雞湯

6 个月 前
peterstang
peterstang

呢個餸好食呀! 又香又滑, 又容易煮, 我今晚就照版煮. 哈哈.

6 个月 前
peterstang
peterstang

@職人吹水 而家唔興食飯架啦,我地一包米食好耐,哈哈哈!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

師兄今晚試下 記得 煮多啲飯

6 个月 前
hou hou hou
hou hou hou

好開心 本身好鍾意煮汁類食物 雜菜煲 咖哩雞煲 宜加又學多左樣芋頭排骨煲 謝星星

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

一個好餸飯大人細路都啱食嘅餸菜

6 个月 前
seiko tang
seiko tang

哈哈,呢個排骨我更加啱,最緊要材料我都有齊,今晚一於整嚟食!!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

記得煮多兩碗飯

6 个月 前
bbk bbk
bbk bbk

啱哂👍幾次見到竽頭唔知煮乜好 師傅最好教下個餸時處理埋半罐耶奶

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

餘下半罐 椰奶用玻璃器皿儲存好放喺雪櫃就可以

6 个月 前
Anna Kunwong
Anna Kunwong

請問如果改用南瓜是否一樣煑法?

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

係 一樣 我有另外一個視頻叫椰汁芋頭南瓜雞煲 可以參考下個做法

6 个月 前
WanSum Siu
WanSum Siu

哗!整得好靚呀!😃

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

多謝

6 个月 前
Elizabeth Chan
Elizabeth Chan

正呀!我最鍾意食芋頭啦!加臘腸更正👍

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

一定要加臘腸 整個椰汁 煲味道係精華好多

6 个月 前
W T F
W T F

無敵呀,星哥

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝支持

6 个月 前
Neny Lei
Neny Lei

Looks and sounds amazing 😍😍😍

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

Thank you

6 个月 前
Simon Church
Simon Church

椰汁芋頭 炆排骨 全煲清洒 連埋汁

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝支持

6 个月 前
Alvin Wu
Alvin Wu

正!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

😋

6 个月 前
Irene Lee Yip
Irene Lee Yip

師父我有個疑問關於排骨,有另一個講法話落左生粉就會包住左肉,排骨就吸收唔到其他調味,其實係咪架? 因為我勁中意食蒸排骨,所以好想蒸到好似茶樓咁好味😋

6 个月 前
Irene Lee Yip
Irene Lee Yip

職人吹水 我試左先,遲下話返你知

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

好多時我哋蒸排骨都會整到成碟水咁 我有個視頻叫豉汁蒸排骨 裏面有詳細論述 你跟我做一次 仲好食過出街食

6 个月 前
Grace Mason
Grace Mason

就我觉得星星师傅认真工作抛锅的时候最帅吗?星星⭐师傅真的是面面俱到。技术方面满足了我做菜家庭式的要求,祝星星师傅越来越帅 _大陆广西网友支持

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

廣西同胞你好 多謝你收睇我嘅頻道

6 个月 前
sum li
sum li

👍

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

👍😃

6 个月 前
NPK
NPK

師傅你最後用煲仔上嘅成品仲靚過出面啲食肆!👍😎

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝你對我長期嘅支持 呢個排骨煲一定好食有機會試下

6 个月 前
MayMay
MayMay

星星師傅,想問吓日本南瓜點揀先粉?係咪又係要輕身D?外皮要好深色定淺色?謝謝

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

揀南瓜 係要 重身 南瓜皮色澤要夠深色 代表 舊老身南瓜會比較甜

6 个月 前
Dominic Fong
Dominic Fong

You are the best father a child could have Chef Sing Sing.

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

Thank you

6 个月 前
Qq Kong
Qq Kong

好想食😋👏🏻👏🏻👏🏻

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

有機會試下記得煮多啲飯我仲好食

6 个月 前
kin yeung ng
kin yeung ng

星星,好正呀…👍👍👍

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝支持

6 个月 前
Shyan Young
Shyan Young

Delicious 😋 👍🏻👍🏻👍🏻

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝

6 个月 前
Ms Ms
Ms Ms

好好鍋氣、超正芋頭椰汁排骨煲、噴鼻香!今晚照整返個食吓先!多謝師傅!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

都係一個好好送飯嘅餸菜 幾多煮多啲汁 多汁都好好味

6 个月 前
靚女六十後靚女
靚女六十後靚女

早晨星星師傅!全家都鍾意食椰汁芋頭煮餸,今晚就照板煮碗啦!多謝你!👍👍👍👌

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

早晨靚女 食芋頭排骨煲 我補習好食

6 个月 前
Nicholas Ng
Nicholas Ng

送飯一流 正!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

記得著多啲汁 煮多兩碗飯

6 个月 前
be1217
be1217

早晨,星師傅!冬天特別喜愛芋頭菜式,多謝分享!

6 个月 前
be1217
be1217

@職人吹水 多謝師傅

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

冬天都係比較時令 芋頭真係好食 試下呢個菜式 感謝支持

6 个月 前
Tam Fong
Tam Fong

星師傅早晨,衣個餸d汁係最正,汁撈飯都可食兩碗,經你示範原來唔難整,今晚我也試吓。謝謝!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

煮呢個餸 最好食其實係個汁 記得著多啲汁同住多兩碗飯

6 个月 前
Sing
Sing

仲以為要落南乳添

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

南乳都可以 基本做法都係差唔多

6 个月 前
Kwan Ms
Kwan Ms

這個餸當飯食加碟油菜又一餐☕

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

我建議都係煮過飯好啲 個汁送飯一流

6 个月 前
Chow Maxwell
Chow Maxwell

好得意呀師父你,唔知煮乜嘢又可以隨手隨材料做一個菜,又解釋仔細,比我就臘腸䒱排骨算Q數,你好愛你的家人,正能量,抵讚

6 个月 前
qiyu huang
qiyu huang

做你地屋企的人真系好幸福,经常有靓餸吃!羡慕😋😋😋

3 个月 前
職人吹水
職人吹水

我喺屋企煮食係好隨心 享受烹調嘅樂趣

6 个月 前
Paddy Man
Paddy Man

正呀!👍👍👍

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

感謝支持

6 个月 前
Peggy
Peggy

好喜歡及多謝師傅教我哋怎.樣揀選食材。 教得流暢又清晰。 叻!

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

得到你個留言好開心 我拍片都係比較 多嘢講 因為 我係一位職業廚師 對烹調係有一定嘅執著 喺細節位嗰度我會講好多畀大家知

6 个月 前
Winnie Lau
Winnie Lau

早晨呀💖終於等到你教這個餸🤣一定會整💪🏼💪🏼謝謝😍

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

早晨

6 个月 前
Hung Ling
Hung Ling

早晨!星星帥傅.

6 个月 前
Joson王No王
Joson王No王

@職人吹水 2O|9過年餸教大做

6 个月 前
Joson王No王
Joson王No王

@職人吹水 星哥好味一流

6 个月 前
職人吹水
職人吹水

早晨

6 个月 前

下一个

2019 British Grand Prix: Race Highlights

7:20

We Got Nikki V. A House For Her 17th Birthday!!!

18:16

Making Awkward Situations at Drive Thru's

25:12

Making Awkward Situations at Drive Thru's

Nyyear AndJalyn

意见 931 004

Attempting to Drink 24 Beers in an Hour!

12:16

Attempting to Drink 24 Beers in an Hour!

SteveWillDoIt

意见 2 492 612

Can This Chef Make SPAM Fancy? • Tasty

10:02

Built 100FT TUBE WATERSLIDE with SEWER PIPES!

10:07

Reacting To Creepiest Ice Cream Trucks Ever

9:15

Reacting To Creepiest Ice Cream Trucks Ever

Good Mythical MORE

意见 272 722

Amelia, Akim and the boo boo story

5:53

Amelia, Akim and the boo boo story

Kids, Toys & Adventures

意见 1 223 216