〈游清源短打〉習總想用澳門取代香港・建制派唔撐何君堯・葉劉唔接受林鄭道歉・梁美芬話7.1立會被毀重要過7.21同8.31・鄧炳強話假新聞影響警隊形象

 • 添加 8 个月 前

  852郵報852郵報

  持续时间: 32:55

  立即贊助《852郵報》:
  www.post852.com/support-us/

  852郵報
  www.post852.com

Shan pan Roy Lee
Shan pan Roy Lee

再畀你哋咁玩香港, 唔好話澳門呀, 深圳布吉都有可能成為金融中心添🤣🤣🤣🤣

7 个月 前
5cents FU
5cents FU

即係張New York 搬去 Las Vegas ? 小學🐔都不如!😂😂😂笑L死人!

7 个月 前
sam wai
sam wai

被迫以破壞去破壞奴才淫邪梁美國芬

8 个月 前
Manda Mmm
Manda Mmm

D漢奸利用腦殘破壞我們的香港。澳門就繁榮安定。 香港比D漢奸及腦殘害死

8 个月 前
Medal of Honor US Congress
Medal of Honor US Congress

警隊 又一個 冼錦華 !

8 个月 前
Uncle Tse
Uncle Tse

用澳門取代香港金融中心地位,是否先要取消香港的金融賬戶?還是由香港賬戶自動轉賬往澳門金融戶口?!👨‍👨‍👦👨‍👨‍👧如果是自動轉賬,那就是【脫褲子放屁】。👨‍👨‍👧又如果是必須先取消香港金融戶口,那就太好了!等於攬炒,勇武派就可以退居二綫,不需要作無謂犧牲。👨‍👨‍👧新加坡黃雀在後。✌

8 个月 前
M Wong
M Wong

咪當香港人是幼稚園小朋友?獎罰分明?你井娃不等於全世界都是井底之娃

8 个月 前
fai faifaifai
fai faifaifai

你知吾知 鬼佬話D、a股 係不明物體

8 个月 前
fai faifaifai
fai faifaifai

若果真正認可成功、 金融中心 澳門取替香港 本人甘拜下風 加入共產黨

8 个月 前
fai faifaifai
fai faifaifai

一句講曬大陸佬唔服

8 个月 前
Annann Ann
Annann Ann

馬交 歷史悠久、国际黃賭毒中心!

8 个月 前
ET
ET

唉!十幾億人,咁多高学历讀書人 要听隻小学鸡 指指点点 指手劃腳!佢隻曱甴平喇……👎🖕🗽

8 个月 前
Fresh Sun
Fresh Sun

習總快搞,將大陸上市A股放在澳門,咁香港揸住H股班投資者就有機會套利,AH股之間巨額差距立即消失,A股投資者將蒙受巨額損失,到時暴動都有份!

8 个月 前
slpip
slpip

Stupid China, even Singapore can't replace Hong Kong forget about Shenzhen and Macau.

8 个月 前
Alan Lau
Alan Lau

澳門淨係向世界開放賭業 黃業 就得啦 其他乜都唔使諗 開多啲銀行 存人民幣 等國內人方便的

8 个月 前
jia chen
jia chen

小编是SB吗 一个有头脑的人就不会被骗的

8 个月 前
Siu Ying Chan
Siu Ying Chan

乜唔係話上海深圳取代香港咩??

8 个月 前
dyeo1000
dyeo1000

你们錯了,不是澳门取代香港,而是大湾区取代香港.看不岀吗?不要太高估自已哇.

8 个月 前
Charlie Chan
Charlie Chan

雷聲大,雨點小,肯定咀炮

8 个月 前
wynex Wong
wynex Wong

一個祇顧面和貪的人會有人喜歡嗎?

8 个月 前
Tak wah Wong
Tak wah Wong

真可悲😔原來香港是一個甚麽獨特地方很多人仍不知,單憑法自丶信用和信心倆者並不是一朝一夕已來的,強国能取替嗎?

8 个月 前
ben law
ben law

鹹魚埠收皮拉,和大陸冇分別,到處人面監察糸統。

8 个月 前
HK2020
HK2020

夫柒可以切也,而蓆不可以割也

8 个月 前
HK2020
HK2020

中國的歷史“前進”軌道好像只是“水平循環”,所以也無前進可言,它雖然在不停的運動,卻永遠是回到當年的遊戲。今天的中國像那個當年?不想也罷,想到就更傷心!

8 个月 前
Terry Sun
Terry Sun

澳門取代香港? 國際只要想到澳門係受中共操控,就已經唔信任你,問題根源都未知?

8 个月 前
tim chen
tim chen

我是毛粉,習主席今次到澳,可以拜訪金沙總裁,談談金融發展,以禮取絰,金沙老縂肯定拉班美国人来澳搞旺澳門金融。

8 个月 前
tim chen
tim chen

我是毛粉,你都肺,今次用金沙總裁做庄,叫佢搞旺金融,中美合作方法,华爾街人狼肯定來澳掘金,香港由它自生自滅!

8 个月 前
Lovehk Kayla
Lovehk Kayla

如果走到一种情况→ ccp一边削弱香港金融地位,一边同时和特朗普签署协议,又叫美国减少关税,而特朗普为了拉选票现在到处同多个国家签贸易协议。 咁就净喺得国会(美国防部署)和人群意愿来支持港台了,呢個又会引起新一轮的抗争反弹。 我又要开始思考喺咪值得支持Trump. 我肯定撑共和党,问题喺共和党被Trump用自己人填充满了,而Trump又人如其名不靠谱,咁點搞吖

8 个月 前
Joy J.
Joy J.

[PDF]MilesKwok - Followcnwww.followcn.com ›Miles-Kwok-the-revolutionary-whistle-blower moment that he would one day act against the evil Communist Partyof China and must .... TheCCP government has a strongforce in the US to defame Guo Wengui, ...... “There are more than 60 mainlandbuyers in the Arch of Hong Kong, ..... The 1.4 billion Chinese people have been forced to shut their mouths, close their ...

8 个月 前
Perlaelmono
Perlaelmono

What a joke? Does anyone have a brain at all out of that 1.4 billion?!

8 个月 前
Ashley Kim Lee
Ashley Kim Lee

小孩子,不懂事,上海、深圳股市,搞了十幾年,都無能力,去吸引外來國際投資人,上、深,也取代不了香港。 小小澳門,這個憑黃業、賭業而生存的小城市,又憑什麼,可以越越上海、深圳,而取代香港國際金融中心地位? 而且,澳門是被已國際金融機構,列為黑錢清洗中心,國際大外資,又怎會相信澳門在金融方面,是有法治,可對投資者提供法律上的應有保障的呢?強國人,早抖啦!搞掂法治,先學人狗吹啦!

8 个月 前
lanaf23 naf
lanaf23 naf

最近在香港发生的争取自由民主运动。有很多人或者会觉得失望。或者会感觉失败了。 我现在改编一首诗,希望大家睇完之后。会重新感觉有希望。以下是这首诗, 括路内的是原文。希望大家共勉之。 出自於鄭燮的《竹石》 朝代:清代 作者:鄭燮 咬定自由(青山)不放鬆,立根原在民主(破巖)中。 千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。

8 个月 前
alan chan
alan chan

咁之前咁多年個6千蚊呢?

8 个月 前
Ed N
Ed N

Talk about US China trade deal.

8 个月 前
Yellow Lab2007
Yellow Lab2007

Very informative

8 个月 前
sum loo
sum loo

愚蠢是最無敵的.

8 个月 前
Carmen Lo
Carmen Lo

煙仔何怎會告得入,網上大把主播笑佢,何先生行為笨拙而且常常失言,好cute低能。

8 个月 前
eric yung
eric yung

香港由一個小魚港,直到現在,請問中共,為香港人做過什麼? 97前中共稱喚港人叫同包,現在稱喚抗議者為暴民. 整個香港輝煌,都是香港人先輩勤勞得來.你們共產黨100年來為香港做過什麼? 為什麼香港人不能自決.

8 个月 前
eric yung
eric yung

香港由一個小魚港,直到現在,請問中共,為香港人做過什麼? 97前中共稱喚港人叫同包,現在稱喚抗議者為暴民. 整個香港輝煌,都是香港人先輩勤勞得來.你們共產黨100年來為香港做過什麼? 為什麼香港人不能自決.

8 个月 前
S S
S S

Xi Jinping's daughter, sister and brother are holding US, Canada and Australian citizenship. Xi tells 1.4 billion slaves to dream China Dream. Xi and China Criminal Party comrades all fleeing away to dream American Dream. 80% or about 6 million HKers support HK Movement and Freedom/Democracy in HK. HKers should continue join hand and work towards the common goals. Pls support HK Movement by supporting H Kongs Mall shopping online!!

8 个月 前
毛狗仔
毛狗仔

分析正確!

8 个月 前
Man Cheung
Man Cheung

無人會再信Popo啦

8 个月 前
fuki Wong
fuki Wong

佢傻咗!党有此种低B,亡也!

8 个月 前
S S
S S

The whole fxxking corrupted horrible party should collapse not only Xi Jinping!!

8 个月 前
Sh Chen
Sh Chen

游生高見,厘清了很多港共謊話做出的誤解

8 个月 前
Way toGo
Way toGo

中共信譽撤底破產!空心老倌!

8 个月 前
Way toGo
Way toGo

豬雜真係死蠢,一腳牛屎,乜柒都唔識,成日懶叻!

8 个月 前
路過 tkPeter
路過 tkPeter

屌,澳門管個交通都未掂,好似星爺D戯咁撚搅笑。

8 个月 前
Ramesh Madhavan Fong
Ramesh Madhavan Fong

表明而唔係’𨳒’明😂

8 个月 前
Edwinson Chan
Edwinson Chan

如果繼續向左走,咁就恭喜恭喜!

8 个月 前
Jessica Chow
Jessica Chow

唔好話中共(雜種)又想分化香港人同澳門人!😏

8 个月 前
Andrew Chin
Andrew Chin

問題係全球都唔會信共產出嘅係統

8 个月 前
C Chan
C Chan

一個白痴才有這樣想法或政策 將澳門代替香港在國際金融經濟上發展 等於老闆找個teaboy代替公司 MRA manager(Marketing Research Admin.)經理一樣 這個老闆精神上肯定大有問題 做出一件不應做的事 應該交給人事管理部找位適當付合他的工作能力可貢獻給到公司利益 加上調查過去的經驗 絕不可以一張証書紙 除非老闆有非份之想 將公司來買美人一笑 真正白痴中更白痴 光復香港 時代革命 五大訴求 缺一不可

8 个月 前
東方不敗
東方不敗

🐭頭芬係城大法律教授,OMG, 城大法律學院真糸大能獲

8 个月 前
C Chan
C Chan

經濟發展西方國家大多數一定有位(經濟或軍事)顧問 advisor 而共產國家只有獨裁一個主席 就可全面控制 亂打亂撞 以強凌弱 較嚇 較欺騙 較賴 只是一人對全天人都不會有對 所以有些做官忘記對字怎樣寫只可點頭避開事實 抹蓋良心 是非不分 簡單说一人在上萬骷腳下 君皇制度 結果糊里糊塗 由頭亂到落腳 光復香港 時代革命 五大訴求 缺一不可

8 个月 前
Jane Ah
Jane Ah

習總真係笑死人。

8 个月 前
Jason Poon
Jason Poon

澳門可以取代香港證交所?🤣我開始覺得習大大智商有啲問題……哈哈……

8 个月 前
Connie Ng
Connie Ng

以後查吓餐館老板姓氏才決定幫襯!

8 个月 前
Longguo Yao
Longguo Yao

杂总就是杂总!哈哈哈!

8 个月 前
文鳴《遊學台灣》
文鳴《遊學台灣》

摛獨裁,言而無信。哪裡都取代不了香港! 嘴炮黨,打嘴炮,擺姿態,靠哄靠騙,可惜世人並非共產黨想像中易騙。

8 个月 前
Slock Li
Slock Li

發癲到發嗡風。低能到咁重邊有得救。

8 个月 前
C巴魯坦星人
C巴魯坦星人

小學鷄曱甴平真係唔死都冇用!禍中禍港。

8 个月 前
Li Yau
Li Yau

澳門係中共最忠誠嘅城市

8 个月 前
Tatpui Cheng
Tatpui Cheng

習包子就是習包子, 小學雞就是小學雞, 人蠢是天生的, 無特效藥

8 个月 前
Kin Wing Lo
Kin Wing Lo

@彼岸花、'

8 个月 前
彼岸花
彼岸花

🤣🤣🤣🤣習大包人蠢冇得醫!! 做嘢係狗急跳墙,病急亂投醫咁!! 人哋都冇講錯佢 係小學鷄👎👎👎👎👎

8 个月 前
S AY
S AY

哈哈😄最叻得把口,講就天下無敵,造就仆哂直。

8 个月 前
tony yu
tony yu

香港同澳門由人口、基本建設、全球名聲相比完全無法反駁。深圳都取代不到,幾時輪到澳門。

8 个月 前
ho cheung yung
ho cheung yung

同意金融中心是否是取決於世界唔是中國話!!

8 个月 前
Tina Tam
Tina Tam

孽瘤孽瘤唔知衰唔知醜。

8 个月 前
Hfjhv Kgnbv
Hfjhv Kgnbv

看完電視新聞報導後搬字過紙!'

8 个月 前
Hui Kammi
Hui Kammi

萍果日報已經開始改變!

8 个月 前
Cam Over
Cam Over

朱經緯長糧照享!

8 个月 前
M Wong
M Wong

香港殖民地時代有健全體制,法律國際化,英國人一直公正、絕對守信,十分有政治智慧,不容有差,民主,公開透明度,英國十二世纪已創有法律雛型,工業大革命,首創婦女平等...根深蒂固才形成香港蛋丸之地成全世界頭三的金融中心,在倫敦、紐約之後,亞洲東京、吉隆坡、星加波...等地望塵莫及,當然,經今次一役,後果何堪!!

8 个月 前
M Wong
M Wong

真是痛心 !個班建制派人人為了眼前私利出賣香港,我真的看不出這班人會真心愛國。好了,中央也一定睇到,用完就丟掉

8 个月 前
Jessica Chow
Jessica Chow

所以咪就係呢個咁既仆街賤黨破壞晒成個香港咯! 但有d人重未醒!! 仲未知道邊個搞破壞!!!!!🙄

8 个月 前
能量正
能量正

澳門取代香港,難道是全世界只有大陸個話晒事,中國夢還在發緊,唔想醒

8 个月 前
yuxuan30
yuxuan30

习猪头不如把上海,深圳重新打造成租界区,租给新加坡,阿联酋 99 年,效果还更快。

8 个月 前
kk yeung
kk yeung

如果肯这樣做,中國國力在國際上又上一層:次!不過,小学鸡習主席又點識諗,更加唔曉做

7 个月 前
yuxuan30
yuxuan30

@總加速師 習老大 想下为何要租给新加坡,中东这些国家,而不是租给列强。

8 个月 前
hung max
hung max

求下你咪教精小學雞喇

8 个月 前
M Wong
M Wong

話取代就取代呀!妄想。中國(發)夢呀,習總係神有魔術棒,奌石成金。難怪..中國特色

8 个月 前
馬歌壁
馬歌壁

小學雞甴近平講嘢真係笑撚死人🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

8 个月 前
One Life
One Life

Samsung just removed their factory out of China .....and that town immediately becomes ghost town...it is worrying. Unemployment rate is high and 5 million flats are empty....property market is going down....

8 个月 前
One Life
One Life

No one should give any support to the scumpbag Mr. J. Ho

8 个月 前
fung K C
fung K C

雜豬果然是弱智仔一名

8 个月 前
過楊
過楊

再攪落去,開放落去,澳不再是一人天下,哈恰哈哈

8 个月 前
Hung Wai Cheung
Hung Wai Cheung

而家香港真係冇法治。 香港人慘了

8 个月 前
Chi Hung Tsui
Chi Hung Tsui

不如新疆取代或農村取代吧

8 个月 前
Jane Lam
Jane Lam

甴主席英明領導「通商寬依」;金融市場「所欽點之處、未見光即死」。今天焚書 夠「偉光正」;十四億人只有小學雞甴主席思想。

8 个月 前
kk yeung
kk yeung

晤好玩啦!我澳門呢個小弟弟點 同香港呢個大哥哥相比呢?中央讚我,只不過係用來喻揶一下香港啫,亞爺叫我企边,我咪站在边,點 敢扭計,中央比我閞賭場,洗黑錢,有收入、有得食,生活丰足,閘心都来唔切;重想求乜吖?叫我搞交易所,咪玩啦!食幾多,著幾多,自己知自己事,多謝夾唔該!

8 个月 前
Man Man
Man Man

垃圾!發港難財…彈弓口!

8 个月 前
tonkabbify
tonkabbify

澳門又無人才,洗黑錢之都就差唔多

8 个月 前
Jason Sin
Jason Sin

澳門應該好多官僚腐敗人才,國企化養懶人

8 个月 前
Libear
Libear

洗黑錢喺香港,澳門係成街都係黑社會

8 个月 前
Koo Hoo
Koo Hoo

澳門有赌才、洗錢才、加上雜猪才。

8 个月 前
濕濕稅
濕濕稅

一陣又上海,一陣又深圳,重有又澳門……我好驚驚!

8 个月 前
濕濕稅
濕濕稅

@hung max 你好幽默…我好驚驚 XD

8 个月 前
hung max
hung max

澳門之後係澳洲…我好驚驚!

8 个月 前
Wan Kam Lau
Wan Kam Lau

習總 玩泥沙飯

8 个月 前
Leung Choi Ng
Leung Choi Ng

葉刘買錯邊, 与人無尤.

8 个月 前
RoyAberdeen
RoyAberdeen

麒麟愈做愈好 😊👍

8 个月 前
Tang Tang
Tang Tang

不變怪就可以了

8 个月 前
Tony Chan
Tony Chan

一問一答好睇好多!

8 个月 前
Ip Ip
Ip Ip

仇恨唔敢講!

8 个月 前
CC Wong
CC Wong

嚇咗香港人半年啦……唔該有冇第二招??😂😃😄

8 个月 前
yiling shi
yiling shi

胡思乱想吧,如果他真的这么想,只能是小学生水平。没有任何城市可以取代香港。

8 个月 前
hung max
hung max

@掃四夷御六合統八荒-騰飛的紅色巨龍 香港没落嘅日子,你冇眼睇到,

8 个月 前
路過 tkPeter
路過 tkPeter

@掃四夷御六合統八荒-騰飛的紅色巨龍 可以,不過慢慢等多千年啦

8 个月 前
lai chee lung
lai chee lung

@掃四夷御六合統八荒-騰飛的紅色巨龍 那就拭目以待

8 个月 前
掃四夷御六合統八荒-騰飛的紅色巨龍
掃四夷御六合統八荒-騰飛的紅色巨龍

没有任何城市是不可取代的,也没有任何人是不可取代的,人类灭绝了地球还会日升月落春秋更替。当年繁盛一时的长安洛阳如今没落,阿拉伯帝国埃及古国也繁荣不再,香港没落迟早的事。

8 个月 前
Wai fun Mak
Wai fun Mak

老千之國,何守信呀?世界不會接受老千之國的錢幣。

8 个月 前
siu sum Leung
siu sum Leung

習豬想D野差多啦

8 个月 前
Jomie
Jomie

Pig's brain!

8 个月 前
Tang Tang
Tang Tang

欲持荷作柱,荷弱不勝樑。欲持荷作鏡,荷葉本無光。奈何!

8 个月 前
yantai ng
yantai ng

好詩。

8 个月 前
Ddd Jfdnc
Ddd Jfdnc

習🐷🔨

8 个月 前

下一个