យុទ្ធសិល្ប៍កុមាណាចា 11/40 | រឿងភាគហុងកុង និយាយខ្មែរ (Gods of Honour)

 • 添加 24 天 前

  TVB Cambodia DramaTVB Cambodia Drama

  持续时间: 44:26

  TVB រឿងភាគ - យុទ្ធសិល្ប៍កុមាណាចា
  ▶ រឿងភាគនេះនិយាយពី ណាចា គឺជាកុមារអគ្គី ពីជាតិមុន, គាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ លី ជីង។ បន្ទាប់ពីចាប់ជាតិសារថ្មី, គាត់ក៏ក្លាយជាកូនប្រុសទី៣ របស់លី​ ជីង។​ គាត់ចាំរឿងចាស់ ហើយមិនអាចអភ័យទោសដល់ឪពុកគាត់ទេ។ លី​ ជីង បានរក្សាគម្លាតពីគាត់ ហើយបញ្ចូលគាត់ទៅឆ្ញាយ។
  ទស្សនា​បន្ថែម
  cnfilms.net/ch-UCAbH...
  Like Facebook របស់ពួកយើង សម្រាប់រឿងភាគថ្មីៗ
  ▶facebook.com/tvbanywherekh/"

Ko Rara
Ko Rara

ខ្ញុុំនឹកឃើញរឿងណាចាមុនល្អមើលណាស់

15 天 前
Heng Boy I’m
Heng Boy I’m

នឹករឿង legend of the demigods and can’t buy me love ណាស់

18 天 前
remix Rit
remix Rit

បងរឿងនោះល្អមើលណាស់

18 天 前
Khmer Tik Tok
Khmer Tik Tok

កាលចេញភាគ19

20 天 前
Serey Ratana
Serey Ratana

បងដាក់អោយគ្រប់ភាគបានទេ ហើយនិយាយជាភាសារខ្មែរទើបល្អមើល។ ខ្ញុំមើលជាភាសារចិនមិនចេះស្ដាប់ទេ! 🙏🏻🙏🏻

22 天 前
Da Vy
Da Vy

បងអោយ៤ភាគក្មុងមួយមកញុមចង់មើលណាស់

22 天 前
Sreyleak Mean
Sreyleak Mean

បើណាចាidolថតវគ្គ២មិនដឹងល្អមើលយ៉ាងណា😍😘ស្រលាញ់ណាស់💝💝💕💖

23 天 前
pozz ya
pozz ya

កាលនាបានចេញភាគ ទៀត

23 天 前
TOKUCHI YORU
TOKUCHI YORU

មែ៉ខ្លាំងកូនខ្លាំង

23 天 前
Cheng Rachna
Cheng Rachna

ចេញមកអោយចប់ផងបង

23 天 前
Luckyna Sourn
Luckyna Sourn

After this, would u please upload the story of the First Lady emperor of China Wu Zetian? Thanks in advance!

23 天 前
Meng Dimanit
Meng Dimanit

កាលណាបានចេញតទៀត ?

23 天 前
Bro khmer Then
Bro khmer Then

ល្អមើលកប់

23 天 前
Oppo F11pro
Oppo F11pro

អរគុណណាស់ដែរជុញលុយខំថតរឿងកុហកហួសហេតុ មើលលេងៗទៅជាជាងអត់.ហាស់.ហា.ៗ

23 天 前
Na Bo
Na Bo

អគុណដល់អ្នកផុសមើលវាតាំងពីអាយុ14ឥលូវអាយុ30ហើយនឹកឃើញអានុសាវរីយ៍ពីតូចណាស់បង.

23 天 前
Yornchan Da
Yornchan Da

ល្អៗ

23 天 前
Lysok leang
Lysok leang

ល្អបង

23 天 前
Terry Leë
Terry Leë

តាមដានដល់ហើយនេះ

23 天 前
Yuth GAMING
Yuth GAMING

ចេញម្តងពីរអត់ល្អមេីលទេ

23 天 前
MRR Ml KH BRO LOY
MRR Ml KH BRO LOY

ចេញមួយងៃ10ភាគមក

23 天 前
Fhx Ghd
Fhx Ghd

ខ្ញំុក៏ចង់មើលដល់ចប់ដែលនឹងតែគេអោយ២ភាគក្នុងមួយថ្ងៃ

23 天 前
Kimsros Kh
Kimsros Kh

ល្អមើលណាស់បង

23 天 前
Say Nak
Say Nak

ទិនហ្វីស្លៀកពាក់ចឹងទៅមើលអត់ចង់ស្គាល់

23 天 前
Say Nak
Say Nak

@Mao Vichet បើដូច

23 天 前
Mao Vichet
Mao Vichet

មើលយ៉ាងមិចថាតួទីនហ្វីបង

23 天 前
Say Nak
Say Nak

@Sa Rit ឡចា កុមារព្រួសភ្លើងនុង

23 天 前
Sa Rit
Sa Rit

ទិនហ្វីតួអង្គមួយណាបង

23 天 前
Li Yifeng 李易峰 Cambodia
Li Yifeng 李易峰 Cambodia

Can't wait continue Ep 😂😂😂

23 天 前
Prospov Sreyleab
Prospov Sreyleab

អាណិតភ្នែកបីណាស់

23 天 前
sykhmer zintoo
sykhmer zintoo

បងអាចចេញរឿងនឹងឲចប់បានអត់ ញុមចង់មើលរឿងនឹងខ្លាំងណាស់

23 天 前
Bong Tor
Bong Tor

sykhmer zintoo 777

23 天 前
Prospov Sreyleab
Prospov Sreyleab

រឿងល្អមើល បទចំរៀងក៏ពីរោះ

23 天 前
Bro Rithko
Bro Rithko

ចាំយូហើយ

23 天 前
san lyly
san lyly

wow good bg

23 天 前
bong khmer krom
bong khmer krom

pots ចឹងបានមាននាក់មើលច្រើន😀😀

23 天 前
Opera Gaming
Opera Gaming

រង់ចាំមើលយូរហើយ

23 天 前
Sreyhim Nem
Sreyhim Nem

❤️❤️🥰

23 天 前
Piseth Em
Piseth Em

ដាក់អោយច្រើនភាគបានអត់

23 天 前
Makara Heang
Makara Heang

ចេញអោយលេីនបន្តិចមក

24 天 前
NSK NN
NSK NN

ហាយបងប្អូន

24 天 前
rath rath
rath rath

ញុមចង់អោយបងចេញភាគតរហូត🙏😭

24 天 前
Bong Tor
Bong Tor

rath rathukdk3😜

23 天 前
ផលិតកម្ម L K
ផលិតកម្ម L K

ជួយជាវឆាណែលអោយម្នាកមួយផងណាប្រូ

24 天 前
oub Vanny
oub Vanny

ពេញចិត្ដ

8 天 前
kong srat
kong srat

ល្អ

24 天 前
kong srat
kong srat

ល្អមើលណាស់បង

24 天 前
kong srat
kong srat

ល្អមើលណាស់

24 天 前
kong srat
kong srat

ល្អមើលណាស់

24 天 前
Ravy Phone
Ravy Phone

12 13

24 天 前
Srey Toy
Srey Toy

១៣១៤១៥

24 天 前
Mrr Mix
Mrr Mix

ញុមសុំមួយថ្ងៃបីវត្គបានអត

24 天 前
BEE REZER
BEE REZER

2 ban hz b

23 天 前
Mizter Rin
Mizter Rin

ញុមចង់អោយបងចេញភាគតរហូតបង 🙏🏻😘

24 天 前
unchan sdarith
unchan sdarith

ចួយរកដំុបន្ត

24 天 前
Ue Jd
Ue Jd

Bro ចេញម្តងម្៉ាណវគ្គ

24 天 前
ly Horng
ly Horng

2ភាគ

23 天 前
Free Zone
Free Zone

ល្អមើល

24 天 前
TOUCH SOUN
TOUCH SOUN

ល្អមើលទៀតហើយ

24 天 前
Phan Ny Phan Ny
Phan Ny Phan Ny

12 13 14ពេលណាចេញ

24 天 前
PHARTH MUSIC
PHARTH MUSIC

ចេញយូៗណាសបង

24 天 前
NIN Ja
NIN Ja

Mon ke

24 天 前
Kon Khmer
Kon Khmer

ចេញអោយលឿនមកបង

24 天 前
Heng Beksloy
Heng Beksloy

ហផងហ

23 天 前
Fire Fire
Fire Fire

ភាគទី12ចេញស្អែកមែន

24 天 前
Tryy1 Tdg
Tryy1 Tdg

ផុសអោយច្រើនមក5ភាគ

24 天 前
Chan Chan
Chan Chan

12

24 天 前
Sa Sa
Sa Sa

ភាគបន្តទៀតបង

24 天 前
peak tra
peak tra

Kroy ke😂

24 天 前
Tryy1 Tdg
Tryy1 Tdg

បានមើលតាងព្រឹកមង

24 天 前
Bro Teav official
Bro Teav official

មុនគេម្តង

24 天 前

下一个

衝上雲霄II - Cool 魔格言II (TVB)

1:54

My Best Friend Became My Foster Sister

2:36

Vk TVB

1:49:47

Vk TVB

30-04-1975 30-04-2019

意见 25

公主嫁到 01/32 (粵語中字) (佘詩曼、陳豪 主演; TVB/2009)

43:41

公主嫁到 01/32 (粵語中字) (佘詩曼、陳豪 主演; TVB/2009)

TVB Classic Best Drama 經典熱播劇場

意见 857