យុទ្ធសិល្ប៍កុមាណាចា 11/40 | រឿងភាគហុងកុង និយាយខ្មែរ (Gods of Honour)

 • 添加 8 个月 前

  TVB Cambodia DramaTVB Cambodia Drama

  持续时间: 44:26

  TVB រឿងភាគ - យុទ្ធសិល្ប៍កុមាណាចា
  ▶ រឿងភាគនេះនិយាយពី ណាចា គឺជាកុមារអគ្គី ពីជាតិមុន, គាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ លី ជីង។ បន្ទាប់ពីចាប់ជាតិសារថ្មី, គាត់ក៏ក្លាយជាកូនប្រុសទី៣ របស់លី​ ជីង។​ គាត់ចាំរឿងចាស់ ហើយមិនអាចអភ័យទោសដល់ឪពុកគាត់ទេ។ លី​ ជីង បានរក្សាគម្លាតពីគាត់ ហើយបញ្ចូលគាត់ទៅឆ្ញាយ។
  ទស្សនា​បន្ថែម
  cnfilms.net/ch-UCAbH...
  Like Facebook របស់ពួកយើង សម្រាប់រឿងភាគថ្មីៗ
  ▶facebook.com/TVBCambodiaDrama/

Op op
Op op

ណាចារស្អាតណាស

27 天 前
Sok Leap
Sok Leap

ជម្រាបសួរការប្រកួតនេះបានកើតមានក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុង

个月 前
Mh Cho Au
Mh Cho Au

ILOVEYOU NAJA

个月 前
so Lyda
so Lyda

អត់សូវវៃទេ

2 个月 前
PU NEA VLoG
PU NEA VLoG

😂😁💞❤️💕😄🙄

2 个月 前
Joven Bean
Joven Bean

为什么有个柬埔寨频道

5 个月 前
Ko Rara
Ko Rara

ខ្ញុុំនឹកឃើញរឿងណាចាមុនល្អមើលណាស់

8 个月 前
Heng Boy I’m
Heng Boy I’m

នឹករឿង legend of the demigods and can’t buy me love ណាស់

8 个月 前
remix Rit
remix Rit

បងរឿងនោះល្អមើលណាស់

8 个月 前
Khmer Tik Tok
Khmer Tik Tok

កាលចេញភាគ19

8 个月 前
Serey Ratana
Serey Ratana

បងដាក់អោយគ្រប់ភាគបានទេ ហើយនិយាយជាភាសារខ្មែរទើបល្អមើល។ ខ្ញុំមើលជាភាសារចិនមិនចេះស្ដាប់ទេ! 🙏🏻🙏🏻

8 个月 前
Da Vy
Da Vy

បងអោយ៤ភាគក្មុងមួយមកញុមចង់មើលណាស់

8 个月 前
mean sreyleak
mean sreyleak

បើណាចាidolថតវគ្គ២មិនដឹងល្អមើលយ៉ាងណា😍😘ស្រលាញ់ណាស់💝💝💕💖

8 个月 前
pozz ya
pozz ya

កាលនាបានចេញភាគ ទៀត

8 个月 前
TOKUCHI YORU
TOKUCHI YORU

មែ៉ខ្លាំងកូនខ្លាំង

8 个月 前
Cheng Rachna
Cheng Rachna

ចេញមកអោយចប់ផងបង

8 个月 前
Luckyna Sourn
Luckyna Sourn

After this, would u please upload the story of the First Lady emperor of China Wu Zetian? Thanks in advance!

8 个月 前
Meng Dimanit
Meng Dimanit

កាលណាបានចេញតទៀត ?

8 个月 前
Bro khmer Then
Bro khmer Then

ល្អមើលកប់

8 个月 前
Oppo F11pro
Oppo F11pro

អរគុណណាស់ដែរជុញលុយខំថតរឿងកុហកហួសហេតុ មើលលេងៗទៅជាជាងអត់.ហាស់.ហា.ៗ

8 个月 前
Na Bo
Na Bo

អគុណដល់អ្នកផុសមើលវាតាំងពីអាយុ14ឥលូវអាយុ30ហើយនឹកឃើញអានុសាវរីយ៍ពីតូចណាស់បង.

8 个月 前
Yornchan Da
Yornchan Da

ល្អៗ

8 个月 前
Lysok leang
Lysok leang

ល្អបង

8 个月 前
Terry Leë
Terry Leë

តាមដានដល់ហើយនេះ

8 个月 前
Yuth GAMING
Yuth GAMING

ចេញម្តងពីរអត់ល្អមេីលទេ

8 个月 前
MRR Ml KH BRO LOY
MRR Ml KH BRO LOY

ចេញមួយងៃ10ភាគមក

8 个月 前
Fhx Ghd
Fhx Ghd

ខ្ញំុក៏ចង់មើលដល់ចប់ដែលនឹងតែគេអោយ២ភាគក្នុងមួយថ្ងៃ

8 个月 前
Kimsros Kh
Kimsros Kh

ល្អមើលណាស់បង

8 个月 前
Say Nak
Say Nak

ទិនហ្វីស្លៀកពាក់ចឹងទៅមើលអត់ចង់ស្គាល់

8 个月 前
Long Srey oR
Long Srey oR

ញុមមើលមេចករអត់ដូច

个月 前
Say Nak
Say Nak

@Mao Vichet បើដូច

8 个月 前
Mao Vichet
Mao Vichet

មើលយ៉ាងមិចថាតួទីនហ្វីបង

8 个月 前
Say Nak
Say Nak

@Sa Rit ឡចា កុមារព្រួសភ្លើងនុង

8 个月 前
Sa Rit
Sa Rit

ទិនហ្វីតួអង្គមួយណាបង

8 个月 前
Prospov Sreyleab
Prospov Sreyleab

អាណិតភ្នែកបីណាស់

8 个月 前
Sorry I love you
Sorry I love you

បងអាចចេញរឿងនឹងឲចប់បានអត់ ញុមចង់មើលរឿងនឹងខ្លាំងណាស់

8 个月 前
Bong Tor
Bong Tor

sykhmer zintoo 777

8 个月 前
Prospov Sreyleab
Prospov Sreyleab

រឿងល្អមើល បទចំរៀងក៏ពីរោះ

8 个月 前
Bro Rithko
Bro Rithko

ចាំយូហើយ

8 个月 前
san lyly
san lyly

wow good bg

8 个月 前
bong khmer krom
bong khmer krom

pots ចឹងបានមាននាក់មើលច្រើន😀😀

8 个月 前
kiss legacy of discord
kiss legacy of discord

រង់ចាំមើលយូរហើយ

8 个月 前
BoBo Angel
BoBo Angel

❤️❤️🥰

8 个月 前
Piseth Em
Piseth Em

ដាក់អោយច្រើនភាគបានអត់

8 个月 前
Makara Heang
Makara Heang

ចេញអោយលេីនបន្តិចមក

8 个月 前
NSK NN
NSK NN

ហាយបងប្អូន

8 个月 前
rath rath
rath rath

ញុមចង់អោយបងចេញភាគតរហូត🙏😭

8 个月 前
Bong Tor
Bong Tor

rath rathukdk3😜

8 个月 前
ផលិតកម្ម L K
ផលិតកម្ម L K

ជួយជាវឆាណែលអោយម្នាកមួយផងណាប្រូ

8 个月 前
oub Vanny
oub Vanny

ពេញចិត្ដ

8 个月 前
kong srat
kong srat

ល្អ

8 个月 前
kong srat
kong srat

ល្អមើលណាស់បង

8 个月 前
kong srat
kong srat

ល្អមើលណាស់

8 个月 前
kong srat
kong srat

ល្អមើលណាស់

8 个月 前
Ravy Phone
Ravy Phone

12 13

8 个月 前
Srey Toy
Srey Toy

១៣១៤១៥

8 个月 前
Mrr Mix
Mrr Mix

ញុមសុំមួយថ្ងៃបីវត្គបានអត

8 个月 前
BEE REZER
BEE REZER

2 ban hz b

8 个月 前
Mizter Rin
Mizter Rin

ញុមចង់អោយបងចេញភាគតរហូតបង 🙏🏻😘

8 个月 前
unchan sdarith
unchan sdarith

ចួយរកដំុបន្ត

8 个月 前
Ue Jd
Ue Jd

Bro ចេញម្តងម្៉ាណវគ្គ

8 个月 前
អត់ដឹង ដាក់ឈ្មោះស្អី
អត់ដឹង ដាក់ឈ្មោះស្អី

2ភាគ

8 个月 前
Free Zone
Free Zone

ល្អមើល

8 个月 前
TOUCH SOUN
TOUCH SOUN

ល្អមើលទៀតហើយ

8 个月 前
Phan Ny Phan Ny
Phan Ny Phan Ny

12 13 14ពេលណាចេញ

8 个月 前
PHARTH MUSIC
PHARTH MUSIC

ចេញយូៗណាសបង

8 个月 前
NIN Ja
NIN Ja

Mon ke

8 个月 前
Ah oua sy
Ah oua sy

ចេញអោយលឿនមកបង

8 个月 前
Heng Beksloy
Heng Beksloy

ហផងហ

8 个月 前
Fire Fire
Fire Fire

ភាគទី12ចេញស្អែកមែន

8 个月 前
Tryy1 Tdg
Tryy1 Tdg

ផុសអោយច្រើនមក5ភាគ

8 个月 前
Chan Chan
Chan Chan

12

8 个月 前
Sa Sa
Sa Sa

ភាគបន្តទៀតបង

8 个月 前
pheak Trā
pheak Trā

Kroy ke😂

8 个月 前
Tryy1 Tdg
Tryy1 Tdg

បានមើលតាងព្រឹកមង

8 个月 前
dyrooth gaming
dyrooth gaming

មុនគេម្តង

8 个月 前
Rs Fa
Rs Fa

បានមុនគេហើយ

8 个月 前
Sa Min
Sa Min

បានមើលទៀតហើយ

8 个月 前
Korean Teacher
Korean Teacher

មកមកមកមកមកហលយ

8 个月 前

下一个

The Woman Animated

8:20

The Woman Animated

Llama Arts

意见 309 146

15个给父母准备的无价的窍门~~

10:30

不是情侶Q&A💕【6日相識換8年恩緣???】

13:05